torsdag 27 november 2014

27 november 1830...

...på nr 140, Rue du Bac i Paris fick syster Catherine Labouré återigen se Guds Moder. Denna gång fick hon uppdraget att låta prägla en medaljong som de troende skulle bära kring halsen med förtroende för Guds Moder. Runt medaljongen finns denna enkla bön:

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till dig.

Miljontals medaljonger har präglats sedan dess. Otaliga under har skett. Men de största undren är ateister/agnostiker som kommer till tro och syndare som omvänder sig och kristna som kommer hem.

Moder Teresa delade ut tusentals medaljonger. Jag följer i hennes fotspår och delar också ut medaljonger. Jag har förtroende för Guds Moders hjälp och beskydd och hennes vilja att leda oss allt närmare Jesus.

Moderskärleken förmår allt!