tisdag 18 november 2014

Att se med hjärtats ögon

Vissa kristna kan inte acceptera Marias roll i frälsningen. De anser att om man lyfter fram henne skymmer man Jesus.

Hon skymmer aldrig Jesus. Hon vill tvärtom hjälpa oss närmare Honom. Ingen känner Honom så bra som hon. Ingen vet så väl vad Han tycker om.

När man närmar sig Maria ska man göra det med hjärtat. Man förstår henne bäst då. Det är lätt att förstå den katolska tron om Maria när man förstår att hon var den som Jesus älskade mest. Hon är Hans mamma. Hon födde Honom, närde Honom vid sitt bröst, bytte blöjor på Honom, lärde Honom att gå och tala. Hon lärde Honom om den Himmelske Fadern. Hon lärde Honom om judiska traditioner och seder. Hon lärde Honom att be.

Eftersom Jesus var Gud från begynnelsen (född av Fadern före all tid, som den nicenska trosbekännelsen säger) valde Han ut henne att bli Hans Mor. Han förberedde henne för uppgiften. Av kärlek bevarade Han henne fri från arvssynden.

Hjärtats ögon ska se Maria. Då förstår vi henne bäst...