torsdag 20 november 2014

Den Mirakulösa Medaljongen

Otaliga katoliker bär den Mirakulösa Medaljongen och ber den enkla bön som hör till:

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig!

Otaliga är de omvändelser och mirakler som denna medaljong lett till.

Guds Faderskärlek är underbar som kommit på något så fantastiskt som moderskärleken! 

Lovad vare Du, min Gud, för Marias moderskärlek!

Lovad vare Du för alla medel Du tar till för att föra Dina förlorade barn hem!