torsdag 13 november 2014

Kyrkan ska tolka Skriften, inte Skriften bestämma Kyrkan

Tycker det är... intressant och beklämmande... hur somliga vänder och vrider på Skriftens ord för att bevisa att Katolska Kyrkan har fel.

Speciellt med tanke på hur Skriften själv bekräftar att Kyrkan är sanningens pelare och grundval (1 Tim 3:15) och Jesus gav nyckelmakten till Petrus och lovade att dödsrikets portar aldrig skulle få makt över Kyrkan (Matt 16:18). Han sa inte ett ljud om sola Scriptura. Nej, Han sa inte ett ljud om Bibeln överhuvudtaget. För Bibeln, som vi har den idag, fanns inte då. Den sammanställdes flera hundra år senare. Av Katolska Kyrkan.

Om Bibeln var menad att vara vår tros enda utgångspunkt borde inte Jesus ha sagt något om det..?

Felaktiga utgångspunkter leder till felaktiga slutsatser. Kyrkan ska tolka Skriften, inte Skriften bestämma Kyrkan.