tisdag 11 november 2014

Låt oss göra bot

Ur Andra Clemensbrevet (st Clemens dog år 101)

"Låt oss göra bot medan vi är på jorden. Ty vi är lera i mästarens hand. Det är som när krukmakaren har gjort ett föremål och det har misslyckats eller gått sönder under hans händer, så formar han om det; men om han redan satt in det i ugnen, så kan han inte mer göra något åt det. På samma sätt må också vi, så länge som vi är i världen, göra bot av allt hjärta för det onda som vi gjort i vår kropp, så att vi kan räddas av Herren medan vi har tillfälle till bot. Ty sedan vi gått ut ur världen kan vi inte längre där bekänna synden eller göra bot. Därför, bröder, om vi gör Faderns vilja, bevarar köttet rent och håller Herrens bud, så skall vi få evigt liv. Ty Herren säger i evangeliet: Om ni inte tar vara på det som är smått, vem vill då ger er det som är stort? Ty jag säger er att den som är trogen i det minsta är också trogen i mycket (jfr Luk 16:10-12).  Han menar alltså detta: Bevara denna kropp ren och sigillet obefläckat, för att ni skall få ta emot det eviga livet.

Och ingen av er må säga att denna kropp inte döms eller står upp. Ni skall veta: var blev ni frälsta, var fick ni er syn annat än när ni befann er i denna kropp? Vi måste alltså vara rädda om kroppen som ett Guds tempel. Ty på samma sätt som ni har blivit kallade i kroppen skall ni också träda fram i kroppen. Om Kristus, Herren som har frälst oss, först var en ande men ändå blev kropp och på så sätt kallade oss, så skall vi också i denna kropp få taga emot lönen.

Låt oss alltså älska varandra, så att vi alla kan komma in i Guds rike. Så länge som vi har möjlighet att bli helade må vi överlämna oss åt Gud, som helar, och ge honom ersättning. Hurudan? Att göra bot av rent hjärta. Ty han känner allt i förväg och vet vad som finns i våra hjärtan. Låt oss alltså ge honom ära, inte bara med munnen utan också av hjärtat, så att han kan ta emot oss som barn. Ty Herren sade också: Dessa som gör min Faders vilja är mina bröder (jfr Matt 12:50)."