söndag 9 november 2014

Lateranbasilikans invigning

Den 9 november firar Kyrkan Lateranbasilikans invigning. Varför firar alla katoliker i hela världen en romersk kyrkas invigningsdag? Lateranbasilikan är domkyrka för Roms biskop, dvs påven. Den invigdes år 324. Ja, du läste rätt. År 324. 

När alla katoliker firar denna kyrkas invigning firar vi Kyrkans enhet kring påven. Roms biskop är Kristi ställföreträdare och Kyrkans synliga huvud. När Jesus gav nyckelmakten till Petrus (Matt 16:18-19) instiftade Han påveämbetet och vår nuvarande påve Franciskus är nr 266 i raden, om jag inte missminner mig. Påveämbetet garanterar att Kyrkans tro bevaras oförändrad, att det Jesus gav och lärde oss inte förändras. Läroämbetet är en gåva till oss. 

(Se bara hur det gått för de kyrkor som inte har ett läroämbete... Det lär ska finnas uppemot 40 000 protestantiska kyrkor av olika slag. Och alla läser de bara Bibeln som är så tydlig att den tolkar sig själv... Nej, just det. De har ju sinsemellan olika tolkningar... Förstår inte detta alls. Och kan inte heller acceptera den protestantiska synen på Sola Scriptura. Beklagar om detta gör dig ledsen, men det är faktum...)

I dag ber jag en extra bön för min älskade påve Franciskus och för min Kyrka. 

Lateranbasilikan