söndag 16 november 2014

Söndag, Herrens dag

Söndagen är Herrens dag, den dag då Han uppstod från de döda. Från kristendomens begynnelse har söndagen varit den dag då de kristna kommit samman och firat mässan. På en söndag kom Johannes i hänryckning och såg sina syner som han skrev ner i Uppenbarelseboken (1:10) Han ser den himmelska gudstjänsten (mässan) (Upp 4) och dörren som var öppen mot himlen. Dörren som står öppen mot himlen, vet du var den finns? I närmaste katolska kyrka. Det som sker i den himmelska liturgin är detsamma som sker i den katolska mässan (Läs gärna Scott Hahns bok Lammets måltid).

När vi är i mässan är vi i den heliga liturgi som firas i himlen.

Inget viktigare sker på jorden än den katolska mässan.

Och vi är inbjudna att vara med.

Kom du också! Låt oss tillsammans tillbedja och nedfalla!

Gud kommer ner på altaret. Herren Jesus låter Sig ses, tillbedjas och ätas.

Varför stannar du utanför?

Du är inte katolik? Ja, men kom ändå! Du kan se och tillbedja, även om du inte kan äta.

Det Offrade Lammet väntar.

Kom!