lördag 8 november 2014

Tvivla inte, utan TRO

Läser i Dagen att jesuiten och författaren Gerard W Hughes har avlidit. Må han vila i frid.

I artikeln står följande: "Genom att uttala sitt eget ifrågasättande tillät han andra att ifrågasätta Guds roll i sina liv och i världen, kommenterar jesuitbrodern fader Dermot Preston i ett eftermäle på katolska veckotidningen The Tablets webbsida."

Det här är något jag aldrig förstått. Är tvivel något bra? Är det bra att ifrågasätta Guds roll i mitt liv?

Nej. Jag tror att TRO är bra, att FÖRTRÖSTAN är bra, att ÖVERLÅTELSE ÅT GUDS FÖRSYN är bra. Jag tror det är bra med präster som leder människor djupare in i tro och överlåtelse. Jag tror det är bra med präster vars tro bär. Präster som är föredömen för troende människor.

Herre Jesus Kristus, jag tror på Dig, jag älskar Dig, jag hoppas på Dig. Låt tvivel vara långt från mig. Led alla människor närmare Dig genom heliga präster med stark tro. Som Padre Pio, som Jean-Marie Vianney. Som broder Wilfrid.


Alla ni heliga präster med stark tro som nu är i himlen: be för människorna! Be för dem med svag tro. Be för de tvivlande. Be om tro. Be om förtröstan. Be om fler heliga präster!