söndag 28 december 2014

De oskyldiga barnen

I skrivande stund pågår en sorgemanifestation på Mynttorget i Stockholm. Sorgen gäller de 1,3 miljoner ofödingar som förnekats sin födelsedag i Sverige sedan 1975.

1 300 000. Så många aborter har genomförts i Sverige de senaste 40 åren. En ofattbar siffra i ett land med 9 miljoner invånare.

Jag ber för en hjärtanas omvändelse. Jag ber för att alla ofödda barn ska vara välkomna och tas emot med kärlek. Jag ber om mjuka hjärtan och varma händer.

Mitt hjärta gråter i dag. 1 300 000 små oskyldiga barn. Så många mördade nog inte ens Herodes...

Herre, förbarma Dig!

lördag 27 december 2014

Älsklingslärjungen

I dag firar Kyrkan st Johannes, älsklingslärjungen, aposteln, evangelisten med det underbaraste Evangeliet. Han som fick bli son till Modern och ta hand om henne. Inte undra på att han förstått så mycket om vem Jesus egentligen är. Han måste ju ha lyssnat många timmar till hennes berättelse om de 30 år Sonen var hos henne. Det var ju vid hennes sida som Jesus förstod vem Han är och vilken Hans uppgift är. Det är inte heller konstigt att det var Johannes som fick uppenbarelserna om vem Maria är (Upp 12).

Helige Johannes, lär oss allt om Jesus och Maria!
fredag 26 december 2014

Martyrernas blod

I dag byter Kyrkan färg från julens vita till martyriets röda. Vi firar st Stefanos, den förste martyren, vars martyrium vi kan läsa om i Apostlagärningarna (Apg 6:8-7:60). I dag är martyriet mer aktuellt än någonsin. Det sägs att var femte minut dör en kristen för sin tro. Stefanos får många nya medbröder och -systrar i himlen dessa dagar...

Det är dags för oss, kristna i det trygga Sverige, att börja meditera över martyriet. Hur skulle jag reagera om jag ställdes inför det? Skulle jag förneka tron eller skulle jag stå fast? Skulle jag, som Stefanos, kunna förlåta min mördare? Skulle jag dö som en sann, god och trogen kristen?

Jag hoppas det. Jag ber för det. Jag förbereder mig för det.

För man vet inte. Kanske martyriet kommer även hit...

Helige Stefanos, bed för oss!

Uppdatering:

Det är också BÖNDAG FÖR FÖRFÖLJDA KRISTNA idag, läser jag i Ordo på stiftets hemsida. Be, kära bröder och systrar, be!

torsdag 25 december 2014

Ett Barn är oss fött

I natt har vi firat vår Herres och Frälsares födelse återigen. Det är underbart att varje år få fira denna fest. Egentligen borde vi fira den varje dag! Har någonting större någonsin ägt rum någonstans? Gud blir människa och föds som ett lite värnlöst Barn, helt utlämnad åt människors välvilja. Har någon egentligen fattat vad detta betyder? Kan vi någonsin meditera klart över detta?

Gud blir ett litet Barn. Ett litet Barn som växer upp, lär Sig gå, lär Sig tala, lär Sig be, lär Sig om Sin Fader i himmelen. Förstår vem Han är och vilken Hans uppgift är. Låter Sig fängslas, förnedras, torteras och dödas. Från Krubbans trä är det inte långt till Korsets trä. Det sägs att Krubban och Korset båda var gjorda av trä från Livets Träd i paradiset.

Julgranen jag har härhemma är en symbol för Livets Träd. Krucifixet jag med stolthet bär och julkrubban som jag bygger upp varje år, visar på vem jag tror: Honom som lades på halm i Krubban och naglades fast vid Korsets trä.

Så här ser min krubba ut i år. Det finns två tomtar i den, symboler för det hedniska som ska kristnas. Allt ska en dag återfå sin rätta plats, ja, det har det redan fått genom Vår Herres Jesu Kristi födelse!

Så god jul! Fira med gott samvete denna stora högtid!


Den helige Hieronymus samtalar med Jesusbarnet

"Varje gång jag betraktar denna plats, har mitt hjärta ett ljuvt samtal med Jesusbarnet.

Jag säger: Ack, Herre Jesus, så du darrar, så hårt du ligger för min salighets skull! Hur skall jag återgälda det? Då tycks det mig som om Jesusbarnet svarade: Käre Hieronymus, jag begär ingenting annat än att du sjunger: Ära vare Gud i höjden! Jag kommer att vara ännu mer utblottad i Getsemane och på det heliga korset.

Jag säger vidare: Kära Jesusbarn, jag måste ge dig något, jag vill ge dig alla mina pengar. Barnet svarar: Himmel och jord är redan mina. Jag behöver ingenting, giv det till de fattiga, det vill jag ta emot som om det hade givits till mig själv.

Jag fortsätter och säger: Kära Jesusbarn, det gör jag gärna, men jag måste också ge något till dig personligen, annars kommer jag att dö av smärta. Det lilla barnet svarar: Kära Hieronymus, eftersom du är så frikostig, så skall jag säga dig vad du skall ge mig: Giv mig dina synder, ditt dåliga samvete och din fördömelse. Jag säger: Vad skall du göra med det? Jesusbarnet säger: Jag skall ta det på mina skuldror, det skall vara mitt herradöme och härliga gärning, såsom Jesaja i forna tider har talat, att jag skall bära dina synder, och bära bort dem.

Då börjar jag att gråta bittert och säger: Lilla barn, kära lilla barn, så du har rört mitt hjärta! Jag tänkte att du ville ha något gott, och i stället vill du ha allt det hos mig som är ont. Tag bort det som är mitt! Giv mig det som är ditt, så är jag fri från synden och viss om det eviga livet."

(Ur Katolsk Bönbok, utgiven av Catholica förlag 2012)

Tack till Henrik Engholm och bloggen Busy Being Born för tipset!


onsdag 24 december 2014

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 9

How many blessings, o little Child, has your almighty right hand poured out on those who honour you and call upon you. Bless me also, o Child Jesus, my soul, my body, my interests. Bless and help me in my necessities, and grant me what I now desire. Listen with compassion to my prayers and I will bless your Holy Name every day.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

tisdag 23 december 2014

O Emmanuel (December 23)
O Immanuel, vår Konung med den nya lagen, du Frälsare som folken längtat efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 8

Together with the cross, I see on your breast, o Child Jesus, a little golden heart. It is the image of your heart, which is truly golden on account of its infinite tenderness. You are the true friend, that generously gives himself, even immolates himself, for the one he loves. Continue to pour out on me, o Jesus, the enthusiasm, which your love inspires and teach me to respond always to your great love.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

måndag 22 december 2014

O Rex Gentium (December 22)
O jordens Konung, du folkens längtan, du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan som du danat av jorden.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 7

On your breast, Child Jesus, shines a Cross. It is the standard of our redemption. I also, o Divine Saviour, have my cross, that, although light, very often weighs me down. Help me to bear it and may the carrying of it be fruitful. You well know how weak and worthless I am.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

söndag 21 december 2014

O Oriens (December 21)

O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet, du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret eller i dödens skugga.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 6

O most lovable Child, in contemplating you as you sustain the world, my heart fills with joy. Among the innumerable beings that you sustain I also am one. You look on me, uphold me at every instant and guard me as your own. Look after, o Jesus, this humble being and help it in its many necessities.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

lördag 20 december 2014

O Clavis David (December 20)
O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du öppnar och ingen kan tillsluta, du tillsluter och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 5

I gaze upon you, o most sweet Redeemer, dressed in a mantle of purple. It is your royal attire. How it speaks to me of blood! That Blood which you have shed solely on my account. Grant, o Child Jesus, that I may respond to your great sacrifice and not refuse, when you offer me some difficulty, to suffer with you and for you.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey,
than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

fredag 19 december 2014

O Radix Jesse (December 19)
O Jesse telning, du som står som ett banér för folken, inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 4

O Child Jesus, whose forehead is adorned with a crown, I accept you as my absolute sovereign. I do not wish to serve any longer the evil one, my passions or sin. Reign, o Jesus, over this poor heart and make it all yours for ever.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good. Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

torsdag 18 december 2014

O Adonai (December 18)
O Adonai, Gud som leder Israel, du uppenbarade dig i den brinnande busken och gav din lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 3

Holy Child Jesus, in gazing upon your countenance, from which comes the most beautiful of smiles, I feel myself filled with a lively trust. Yes, I hope for all from your goodness. Shed, o Jesus, on me and on those dear to me your smile of grace and I will praise your infinite mercy.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

onsdag 17 december 2014

O Sapientia (December 17)
O eviga Vishet, du som har utgått ur den Högstes mun, du når från världens ena ända till den andra och styr allt med ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

Novena till Jesusbarnet av Prag, dag 2

O Splendour of the heavenly Father, in whose face shines the light of the divinity, I adore you profoundly, and I confess you as the true Son of the living God. I offer you, o Lord, the humble homage of all my being. Grant that I may never separate myself from you, my highest good.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.
Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer

O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.

tisdag 16 december 2014

I dag...

...börjar novenan inför julen:

Dag 1, novena till Jesusbarnet av Prag

O Sweet Child Jesus, here at your feet is a soul that, conscious of its nothingness, turns to you, who are all. I have so much need of your help. Look on me, o Jesus, with love, and since you are all powerful, help me in my poverty.

Our Father, Hail Mary, Glory be to the Father

By your divine Infancy, o Jesus, grant me the grace that I now ask I (express it) if it is according to your will and for my true good.

Do not look upon my unworthiness, but rather on my faith and show me your infinite mercy.

Hymn of the Most Holy Name of Jesus

O Jesus, it is sweet to remember you
true joy of the heart,
but sweeter than honey, than anything
is your presence.

It is the most delightful song
the most joyous to the ear,
it is the sweetest thought,
Jesus, Son of God.

Hope of the repentent,
benign with him who asks,
good with him who seeks,
how could one describe finding you?

The spoken word cannot describe,
nor the written word express,
only he who has experienced can believe
what it is to love Jesus.

O Jesus, be our joy
and one day be our eternal rest;
in you is our glory
now and forever. Amen.

V. Blessed be the name of the Lord
R. Now and forever.

Prayer


O God, who has appointed your only begotten Son as Saviour of the human race, and wished that he be called Jesus, grant us to be able one day, to contemplate him face to face in heaven whose Holy Name we venerate on earth. Amen.


lördag 13 december 2014

Öppenhet

I Luciamorgon i morse sjöngs en sång från Syrien, där en del av texten översatts till svenska och en del var på arabiska. Det har tydligen väckt ilska hos en del svenskar.

Jag har följande att säga om detta (förutom att sången är underbart vacker och en hyllning till Guds Moder):

Bara för att jag älskar min egen kultur, betyder det inte att jag är sluten för skönheten i andra kulturer. Tvärtom, ju mer förankrad man är i sin egen kultur, desto mer kan man ta till sig, och acceptera, andras sätt att leva. De andras kultur är inte ett hot mot den svenska.

Jag önskar att svenskarna kunde ta till sig den kärlek till Guds Moder som de kristna i Mellanöstern har...

Här finns sången på arabiska. Lyssna och njut!

Uppdatering:

Det som kören sjöng på svenska var detta:

Maria, namnet ditt vill vi besjunga,
Jesu Moder,
Moder, stjärneljus, vänd ditt ansikte till oss.
Bed du Sonen lysa väg:
ögats, för att vi skall se,
örats, för att vi skall höra,
sinnets, för att ödmjukt be,
ödmjukt be.

Maria, namnet ditt vill vi besjunga,
o milda, bliv oss när.

fredag 12 december 2014

Marco Antonio Solís - Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2013

Jungfrun av Guadalupe

I dag firas Vår Fru av Guadalupe. För mig är denna Mariauppenbarelse mycket viktig. När jag var 14 år och nyss börjat tro på Gud läste jag en dag en artikel Det Bästa om Vår Fru av Guadalupe. Jag hade ingen aning om att Guds Moder var vår Moder också, så artikeln var en riktig nyhet för mig, en glädjande nyhet som fyllde ett behov hos mig. Jag insåg rätt snart att jag inte hörde hemma i svk och lämnade den när jag var 15.

Jag gick till biblioteket och började bläddra i alla böcker som fanns under avdelning C (religion) och insåg snabbt att det enda som verkade vettigt var det som handlade om Katolska Kyrkan. I Storfors fanns ingen kyrka, men när jag var 18 flyttade jag till Stockholm och började gå i mässan. Jag insåg var jag hörde hemma och den 10 maj 1988 blev jag upptagen i Kyrkans fulla gemenskap. (Det här är den korta versionen.) Underskatta aldrig små ting! En artikel i en tidskrift kan leda till mycket!

Så i dag gläder jag mig extra mycket över min Moder och tackar henne för att hon tog mig vid handen och ledde mig dit där hennes Son finns. Hon ledde mig till altaret och tabernaklet, till den Sanna Närvaron av den Ende, Sanne och Levande Guden. Hon leder mig alltjämt närmare dag för dag...
torsdag 11 december 2014

Jungfrun klockan 12 av Paul Claudel

Klockan är tolv och kyrkan är öppen. Jag är ledig.
Guds Moder, om ingenting har jag att be dig.

Har intet att begära. Ingenting att ge dig.
Jag kommer, Moder, bara för att se dig.

Se dig - i glädjetårar därför att jag tror
jag är din son och det är här du bor.

Bara ett ögonblick när allt står stilla klockan tolv
gå fram till dig, Maria, på ditt golv.

Ingenting säga, bara se på dina anletsdrag
och låta hjärtat sjunga efter sitt behag,

ingenting säga, bara sjunga för att det i hjärtat spränger,
som trasten genomför sin strof med plötsliga refränger.

För att du är obefläckad, för att du ser vacker ut,
kvinnan som i Nåden blivit återställd till slut,

varelsen i sin första ära och i äntlig blomutslagning
sådan hon utgick ur Guds skaparhänder i en dagning.

Orörd för att du burit Jesus Kristus i din kropp,
han som är sanningen i din famn, den enda frukten och vårt enda hopp.

För att du är det forna Edens glömda ljuvlighet, en kvinna,
vars åsyn hugger till i hjärtat och får tårarna att rinna,

för att klockan slog tolv slag,
för att vi har denna dag idag,
bara för att du är Maria, bara för att du finns till
i evighet och här och nu,
o Jesu Moder, lovad vare du!

måndag 8 december 2014

Jungfru, genom välsignelsen av dig välsignas hela skapelsen

Ur en bön av Anselm av Canterbury

Himlen, stjärnorna, jorden, floderna, dagen, natten och allt som är underkastat människan eller är till nytta för henne lyckönskar sig till att genom dig ha återfått sin förlorade värdighet, du vår Fru. Det är som om det genom dig har väckts till liv och fått en ny och outsäglig nåd. Allt var liksom dött, när det hade gått miste om sin medfödda värdighet att tjäna dem som prisade Gud, att stå till tjänst vid deras förvaltarskap, till vilket de var skapade. När dessa började tjäna avgudarna, för vilka de inte var skapade, då överväldigades och missfärgades också skapelsen av förtryck och slaveri. Men nu gläder den sig som över sin uppståndelse, när den åter får göra tjänst hos dem som tjänar Gud och vara dem till nytta och förnöjelse.

Skapelsen brast ut i jubel över sin sin nya och ovärderliga nådegåva, när den kände att Gud själv, dess Skapare, inte blott osynligt härskade över den, utan den fick också se honom synligt helga och bruka den. Dessa väldiga gåvor kom genom den välsignade frukten i den välsignade Marias välsignade moderliv.

Också de som fanns i dödsriket gläder sig över sin befrielse genom nådens fullhet hos dig. De som fanns där uppe över världen gläder sig över att deras antal blivit återställt. Genom din ärorika jungfrudoms ärorike Son jublar alla de rättfärdiga, som hade lämnat världen före hans livgivande död. De jublar över att deras bojor sprängts, och änglarna gläder sig över att deras till hälften ödelagda stad nu har byggts upp igen.

Du kvinna, full, ja överfull av nåd, det är med din överflödande fullhet som hela skapelsen bestänkes och får liv på nytt! Du välsignade, ja högt välsignade jungfru, genom din välsignelse välsignas hela naturen! Skaparen har inte blott skapat sin skapelse. Än mer, Skaparen har framgått ur skapelsen.

Gud föder sin Son och jämlike ur sitt hjärta och älskar honom som sig själv. Han ger honom åt Maria, och han låter honom framgå ur Maria, inte som en annan son, utan som en och densamme, för att denne i en och samma person skulle vara Guds och Marias gemensamme Son. Hela naturen är skapad av Gud, och Gud är född av Maria. Gud har skapat allt, och Maria har fött Gud. Gud, som frambringat allt, ville själv framgå ur Maria. Så återskapade han allt han hade skapat. Han som kunde skapa allt ur intet, han ville inte återskapa det utan Maria, när det hade fördärvats.

Gud är alltså Fader till allt skapat, Maria är moder till allt återskapat. Gud är Fader till alltets tillblivelse, Maria är moder till alltets återställelse. Gud födde honom genom vilken allt har blivit till; Maria födde honom genom vilken allt har blivit frälst. Gud födde honom utan vilken inget finns till; Maria födde honom, utan vilken inget är gott.

Ja, Herren är sannerligen med dig, du som av Herren fått en sådan ställning att hela skapelsen tillsammans med honom har så mycket att tacka dig för!


torsdag 4 december 2014

Biskop Anders om advent

På stiftets hemsida finns biskop Anders betraktelse inför advent. Som alltid är det som kommer från hans penna värt att läsa.

tisdag 2 december 2014

Eukaristin - offer och sakrament

Ur en skrift om det andliga livet av Pierre de Bérulle:

"Jesus Kristus är Guds gåva till människorna och människornas gåva till Gud.

Han är Guds gåva till människorna: han lägger sig i människornas händer genom kraften av sitt ord, för att så tas emot av människorna. O vilken gåva, Guds gåva, en gåva från Gud som ger sig själv: Om du visste vad Gud har att ge (Joh 4:10) säger han till den samariska kvinnan.

Genom hans människoblivande är hans liv och hans förtjänster ännu inte vunna, genom hans barndom är hans vuxna livs förtjänster ännu inte vunna, genom hans liv är hans döds förtjänster ännu inte förvärvade, genom sin död har han ännu inte den värdighet, den makt och de rikedomar som hans nya liv innebär, genom sin uppståndelse och himmelsfärd tycks han ha dragit sig tillbaka till Gud och avlägsnat sig från människorna, och så är det verkligen. Men i eukaristin ges han till människorna utan varje inskränkning: hans återvändande till Gud, hans bortgång från detta livet, hans överflödande nya liv och hans majestät är där gåvan. Där ges fullheten av allt vad han är och gjort, fullheten av alla hans mysterier, såsom liv och såsom näring för det eviga livet.

Jesus Kristus är människornas gåva till Gud, liksom han är Guds gåva till människorna. Såsom sakrament är han det ena, och såsom offer det andra. Tidigare offrade man till Gud jordens frukter, de som var givna till oss; nu offrar vi till Gud en Guds egen frukt, en frukt vuxen i hans eget sköter, en frukt som Marias jungfruliga jord, bevattnad av den Allrahögstes kraft, burit. Av det skälet kallas den av profeten Jesaja för en jordens frukt och samtidigt för ett Guds rotskott. På den dagen skall ett Herrens rotskott växa upp med prakt och härlighet, och en väldig frukt ur jorden (Jes 4:2).

Denna förunderliga och tillbedjansvärda frukt, denna milda och ljuvliga frukt är lagd i våra händer såsom förhärligad och i sin prakt, och såsom sådan frambär vi den till Gud. Då vi tänker på vårt eget armod och på Guds oändlighet, tvingas vi tillstå att vi varken kan tänka eller tala eller älska på ett efter Gud avpassat sätt och inte har någonting som svarar mot hans storhet och majestät. Men det har behagat honom att ge oss sin Son, som är hans Ord och hans tal.

Liksom denne Guds Son och denne Jesus genom hans Faders godhet är helt och hållet vår, så företräder han också oss i alla våra plikter mot Gud. Genom Jesus Kristus är det som vi lyfter upp oss själva till Gud, som vi tillbeder Gud, som vi lovar Gud, som vi välsignar och tackar Gud, som vi åkallar Gud, 'genom Kristus vår Herre' som Kyrkan alltid säger då hon samtalar med Gud. Och liksom Jesus uppfyller alla våra behov och är soningen för våra synder, såsom den högt älskade lärjungen säger oss (jfr 1 Joh 2:2), så är han också vår tanke, vår tacksägelse - vår eucharistia - och vår kärlek till Gud, och Gud mottar dessa våra pliktuppfyllelser som om de vore ett med hans Son, en kropp och en ande med honom (jfr Ef4:4). Vi frambär till Fadern hans ende Son, hans gärningar och hans tankar, och inte Adams barns gärningar och tankar, såsom något för sig."