torsdag 25 december 2014

Ett Barn är oss fött

I natt har vi firat vår Herres och Frälsares födelse återigen. Det är underbart att varje år få fira denna fest. Egentligen borde vi fira den varje dag! Har någonting större någonsin ägt rum någonstans? Gud blir människa och föds som ett lite värnlöst Barn, helt utlämnad åt människors välvilja. Har någon egentligen fattat vad detta betyder? Kan vi någonsin meditera klart över detta?

Gud blir ett litet Barn. Ett litet Barn som växer upp, lär Sig gå, lär Sig tala, lär Sig be, lär Sig om Sin Fader i himmelen. Förstår vem Han är och vilken Hans uppgift är. Låter Sig fängslas, förnedras, torteras och dödas. Från Krubbans trä är det inte långt till Korsets trä. Det sägs att Krubban och Korset båda var gjorda av trä från Livets Träd i paradiset.

Julgranen jag har härhemma är en symbol för Livets Träd. Krucifixet jag med stolthet bär och julkrubban som jag bygger upp varje år, visar på vem jag tror: Honom som lades på halm i Krubban och naglades fast vid Korsets trä.

Så här ser min krubba ut i år. Det finns två tomtar i den, symboler för det hedniska som ska kristnas. Allt ska en dag återfå sin rätta plats, ja, det har det redan fått genom Vår Herres Jesu Kristi födelse!

Så god jul! Fira med gott samvete denna stora högtid!