fredag 12 december 2014

Jungfrun av Guadalupe

I dag firas Vår Fru av Guadalupe. För mig är denna Mariauppenbarelse mycket viktig. När jag var 14 år och nyss börjat tro på Gud läste jag en dag en artikel Det Bästa om Vår Fru av Guadalupe. Jag hade ingen aning om att Guds Moder var vår Moder också, så artikeln var en riktig nyhet för mig, en glädjande nyhet som fyllde ett behov hos mig. Jag insåg rätt snart att jag inte hörde hemma i svk och lämnade den när jag var 15.

Jag gick till biblioteket och började bläddra i alla böcker som fanns under avdelning C (religion) och insåg snabbt att det enda som verkade vettigt var det som handlade om Katolska Kyrkan. I Storfors fanns ingen kyrka, men när jag var 18 flyttade jag till Stockholm och började gå i mässan. Jag insåg var jag hörde hemma och den 10 maj 1988 blev jag upptagen i Kyrkans fulla gemenskap. (Det här är den korta versionen.) Underskatta aldrig små ting! En artikel i en tidskrift kan leda till mycket!

Så i dag gläder jag mig extra mycket över min Moder och tackar henne för att hon tog mig vid handen och ledde mig dit där hennes Son finns. Hon ledde mig till altaret och tabernaklet, till den Sanna Närvaron av den Ende, Sanne och Levande Guden. Hon leder mig alltjämt närmare dag för dag...