tisdag 6 januari 2015

Epifania

I dag firar Kyrkan hur de vise männen från Österns länder kom till Betlehem för att tillbe det nyfödda Barnet och lämna sina gåvor: guld för konungen, rökelse för att tillbe Gud, och myrra till Hans begravning. 

Vilka är dina gåvor till det nyfödda Barnet? Vad ger du? Vad vill Han ha av dig?

Han vill ha dina synder. 

Ja, dina synder. Hör vad den helige Hieronymus sa:

"Varje gång jag betraktar denna plats, har mitt hjärta ett ljuvt samtal med Jesusbarnet. 

Jag säger: Ack, Herre Jesus, så du darrar, så hårt du ligger för min salighets skull! Hur skall jag återgälda det? Då tycks det mig som om Jesusbarnet svarade: Käre Hieronymus, jag begär ingenting annat än att du sjunger: Ära vare Gud i höjden! Jag kommer att vara ännu mer utblottad i Getsemane och på det heliga korset. 

Jag säger vidare: Kära Jesusbarn, jag måste ge dig något, jag vill ge dig alla mina pengar. Barnet svarar: Himmel och jord är redan mina. Jag behöver ingenting, giv det till de fattiga, det vill jag ta emot som om det hade givits till mig själv. 

Jag fortsätter och säger: Kära Jesusbarn, det gör jag gärna, men jag måste också ge något till dig personligen, annars kommer jag att dö av smärta. Det lilla barnet svarar: Kära Hieronymus, eftersom du är så frikostig, så skall jag säga dig vad du skall ge mig: Giv mig dina synder, ditt dåliga samvete och din fördömelse. Jag säger: Vad skall du göra med det? Jesusbarnet säger: Jag skall ta det på mina skuldror, det skall vara mitt herradöme och härliga gärning, såsom Jesaja i forna tider har talat, att jag skall bära dina synder, och bära bort dem. 

Då börjar jag att gråta bittert och säger: Lilla barn, kära lilla barn, så du har rört mitt hjärta! Jag tänkte att du ville ha något gott, och i stället vill du ha allt det hos mig som är ont. Tag bort det som är mitt! Giv mig det som är ditt, så är jag fri från synden och viss om det eviga livet."

(Den helige Hieronymus samtalar med Jesusbarnet. Ur Katolsk Bönbok, utgiven av Catholica förlag 2012)

Inför en sådan Gud kan man bara tystna, falla ner och tillbe!