måndag 12 januari 2015

Hur man ber Rosenkransen

Jag älskar Rosenkransen och jag går knappt en meter utan en rosenkrans i fickan. Jag ber den varje dag, ibland flera gånger om dagen. Det är en böneform som blivit ett beroende. Ett gott beroende, som binder mig till Vår Herres Moder. Vid hennes sida är jag trygg. Ledd av hennes varma hand går jag till Jesus, hennes Son. Hon binder mig vid Honom med sin Rosenkrans.

Om man inte har en rosenkrans kan man be på fingrarna. En präst sa en gång att tio fingrar har man fått för Rosenkransens skull...

Hur ber man då Rosenkransen?

Man inleder med att kyssa krucifixet, göra korstecknet och säga: I Faderns, och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Därefter ber man på pendangen (de fem kulorna efter krucifixet) den Apostoliska Trosbekännelsen, ett Fader vår och 3 Var hälsad, Maria. Sedan ett Ära vare Fadern. Därefter Fatimabönen.

Nu börjar den egentliga Rosenkransen. Den är indelad i fem avdelningar som kallas dekader. En dekad består av ett Fader vår, 10 Var hälsad Maria och ett Ära vare Fadern. Man avslutar varje dekad med Fatimabönen.

För varje dekad mediterar man över olika händelser i Jesu och Marias liv som finns i Bibeln. Är man nybörjare kan man hoppa över meditationen tills man lärt sig bönerna och ordningen utantill. Man behöver inte lära sig allt på en gång...

Rosenkransen avslutas efter fem dekader med Litanian till Guds Moder (den Lauretanska litanian) och en Mariaantifon. Detta kan man utelämna när man ber ensam. Inledningen, på pendangen, kan man också utelämna när man ber ensam.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag
och förlåt oss våra synder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fatimabönen
O min Jesus, förlåt oss våra synder,
bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till himlen,
särskilt de som behöver din barmhärtighet allra mest.

--------------------------------------

Till slut lär man sig bönerna utantill, som ett rinnande vatten. Då kan man börja lära sig de olika meditationsämnena. Det tar vi en annan gång.

Lycka till och Gud välsigne dina första försök att be Guds Moders Rosenkrans!