lördag 3 januari 2015

Jesu Heliga Namn

I dag firar Kyrkan Jesu Heliga Namn.

Endast i Hans Namn finns frälsningen.
Endast i Hans Namn finns friden.
Endast i Hans Namn finns kärleken.

Jag tröttnar aldrig på att viska Hans Namn i mina böner...

Jesus, min ende Herre, min store Gud.
Jesus, min kärlek.
Jesus, mitt hopp.
Jesus, min Frälsare.

Jesus, Dig som jag kan se i Barnet i Krubban, jag tillber Dig.
Jesus, Dig som jag kan se lidande på Korset, jag tillber Dig.
Jesus, Dig som jag kan se i Brödet på Altaret, jag tillber Dig.
Jesus, Dig som jag kan ta emot i Det Allraheligaste Sakramentet, jag tillber Dig.

Endast i Dig, Jesus, min Älskade, endast i Dig, finns räddningen för världen.

Oh, värld, öppna dina ögon och se!