lördag 17 januari 2015

Rosenkransens mysterier

För varje dekad i Rosenkransen mediterar man över olika händelser i Jesu och Marias liv såsom det står om dem i Bibeln. De olika händelserna kallas mysterier eller hemligheter. Det finns 4 grupper om 5 mysterier, sammanlagt 20 st. Man ber normalt 1 grupp i taget.

Innan man ber varje dekads muntliga böner talar man om vilken dekad det handlar om och man kan läsa de texter ur Bibeln som hör till varje dekad.

Rosenkransens mysterier: 

De glädjerika mysterierna (man ber dem måndagar och lördagar)

1.      Herrens bebådelse Luk 1:26-38
2.      Marie besök hos Elisabet Luk 1:39-56
3.      Jesu födelse Luk 2:1-20
4.      Jesu frambärande i templet Luk 2:22-38
5.      Jesu återfinnande i templet Luk 2:41-52

Ljusets mysterier (man ber dem på torsdagar)

1.      Jesu dop i Jordanfloden Matt 3:13-17
2.      Bröllopet i Kana Luk 2:1-11
3.      Jesu förkunnelse av Guds rike Matt 5:1-12
4.      Kristi förklaring på berget Tabor Matt 17:1-9
5.      Instiftelsen av eukaristin Matt 26:26-28

De smärtorika mysterierna (man ber dem på tisdagar och fredagar)

1.      Jesu dödsångest i Getsemane Matt 26:36-45
2.      Jesus blir gisslad Mark 15:15
3.      Jesus blir krönt med törnen Mark 15:16-20
4.      Jesus bär korset Joh 19:17
5.      Jesus dör på korset Joh 19:18-36

De ärorika mysterierna (man ber dem på onsdagar och söndagar)

1.      Jesu uppståndelse från de döda Luk 24:1-12
2.      Jesu himmelsfärd Apg 1:9-11
3.      Den Helige Ande utgjuts Apg 2:1-12
4.      Marias upptagning i himmelen med kropp och själ Upp 11:19-12:1
5.      Marias kröning i himmelen Upp 12:1 och Jak 1:12

--------------------------------------

Den som påstår att Rosenkransen är 'obiblisk' vet inte riktigt vad han pratar om... Rosenkransen är i allra högsta grad biblisk. Det visar texterna ovan.

En del säger också att upprepande av böner förbjuds i Matt 6:7. Men Rosenkransens böner är verkligen inte tomma ord och varje bedjande kristen vet att Gud hör även när vi viskar ett endaste ord. Att upprepa böner kan heller inte vara förbjudet, för Skriften säger att Vår Herre bad flera gånger med samma ord i Getsemane (Matt 26:44) och i himlen upphör man aldrig att sjunga Helig, helig, helig (Upp 4:8). De blinda som satt utanför Jeriko upprepade samma bön och Jesus bönhörde dem (Matt 20:30-34).

Var hälsad Maria är också biblisk. Den första delen består av ärkeängeln Gabriels hälsning till Maria (Luk 1:29-31) samt Elisabeths hälsning till Maria (Luk 1:42). Den andra delen är Kyrkans bön till Maria om hennes förbön, för vi vet genom Uppenbarelseboken att Maria är i himlen och vi vet också att 'den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan' (Jak 5:16b).

Rosenkransen, denna djupt bibliska bön, kan därför varje kristen be med gott samvete!