söndag 22 februari 2015

Martyriet

Jag kan inte sluta tänka på de 21 koptiska martyrerna i Libyen... Hur skulle jag reagera om jag ställdes inför martyriet? Skulle det sista ordet på mina läppar vara det tillbedjansvärda Namnet Jesus? Skulle jag hålla ut under plågorna?

Herre Jesus, Du vet vad som finns i mitt hjärta bättre än jag själv. Om jag skulle ställas inför martyriet, styrk mig, hjälp mig att hålla ut intill slutet. Ge mig samma mod som Dina martyrer och helgon.

Ge mig en tro som bär ända till slutet.


lördag 21 februari 2015

Fira?

Läste för en tid sedan ett inlägg på internet där författaren tyckte att Katolska Kyrkan skulle vara med och fira reformationsjubiléet år 2017.

Fader Anders Piltz skriver i Signum om vad reformationen innebar. Väl värt att läsa innan man tycker att någon ska fira...

Nej, jag kommer inte att fira. Jag kommer att sörja och fasta...

tisdag 17 februari 2015

Kyrkofäder under fastan

Under fastan är det bra att fördjupa sin kunskap om Kyrkans tro och liv. På nätet hittade jag en plan för daglig läsning ur kyrkofäderna (på engelska) för fastetiden. Den finns här.  Utmärkt som fasteläsning och fördjupning.

Biskopens herdabrev inför fastan 2015

(Biskopens herdabrev kommer att läsas upp i stället för predikan i samtliga katolska kyrkor första söndagen i fastan)

Omvänd er och vägra hata, Guds rike är nära!

Kära systrar och bröder i Kristus!

"Tiden är inne” (Mark 1:15). Fastetiden är redan inne, och i år kommer mitt herdabrev först till den första söndagen i fastan. Vi har redan fått askan på våra pannor och berett vårt hjärta att gå in i denna bönens och besinningens tid för att följa Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Under denna heliga tid får vi "alltmer tränga in i kunskapen om Kristus” – som det heter i dagens kollektbön – och vad denna kunskap innebär för vårt liv här och nu. Liksom Jesus drog sig undan i öknen under fyrtio dagar, får vi under Andens ledning förbereda oss på påskens och uppståndelsens nya liv. För att kunna ta emot detta glada budskap och förvandlas av det, måste vi också få smaka något av öknens ensamhet och enkelhet. Vi får upptäcka den helt speciella glädje, som ligger i att kunna avstå från vår tid, våra pengar och nöjen för att sätta Gud och vår nästa i centrum. "Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15), säger Jesus. Som kristna måste vi alltid vara beredda att omvända oss från allt vad synd och själviskhet heter. Under fastetiden inbjuds vi både att förnya vår personliga bönerelation med Jesus Kristus och fördjupa vår konkreta efterföljelse av honom som inte "har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna” (Matt 20:28)

Det är viktigt för oss att hitta balans och harmoni mellan vår bön och vårt arbete, mellan det inre livet och vardagens alla uppgifter. Överallt och alltid kan vi leva i gemenskap med den Gud, som tagit sin boning i oss genom dopets nåd. För många tycks livet hopplöst uppsplittrat i alla möjliga bitar som är svåra att förena. Men om vi verkligen lever utifrån den värdighet som vi har fått genom dopet och ser på oss själva som Guds tempel, som Paulus säger (jfr 1 Kor 3:16), då får livet en djup och stärkande enhet. Genom dopet är vi liturgiska varelser som får leva till Guds ära, både genom vår bön och vårt arbete för människors bästa. "Guds rike är nära” (Mark 1:15), säger Jesus för att påminna oss om att hans och vår Fader alltid är oss nära och att vi alltid får leva i gemenskap med honom. Då blir vi också mer trovärdiga vittnen om evangeliets glada budskap. Fler människor än vi tror behöver just oss för att finna vägen till det glada budskap och det nya liv, som Jesus genom vår förmedlan vill ge vidare till dem. Under fastetiden borde vi också tänka efter hur vi kan ta det uppdrag vi har fått genom dopet och konfirmationen på större allvar, alltså att ge vidare tron på Jesus och förmedla hans kärlek.

"Se, jag vill upprätta ett förbund med er och med era efterkommande efter er” (1 Mos 9:8), sade Gud redan till Noa och hans söner. Gud vill upprätta ett kärlekens och fredens förbund med alla folk. Han vill att alla människor skall få leva i fred och försoning, att rättvisa och kärlek skall råda på vår jord. Därför lider vi med alla dem som drabbas av våld och krig, av terror och förföljelse. Vi måste mer än någonsin ta avstånd från allt sådant, inte minst när vi ser att det dyker upp i vårt närområde. Återigen angriper man synagogor, denna gång i vårt grannland Danmark. Återigen är det krig i Europa, denna gång i Ukraina. Vi måste göra allt vad vi kan, i bönen och genom vårt aktiva engagemang, för att motverka hatets och ondskans makter. "Vägra hata!” heter ett initiativ som Sveriges Interreligiösa Råd har tagit. Alla religioner i vårt land ställer sig bakom detta upprop för att motverka allt hat, vare sig det uttrycker sig i ord eller handling. Tillsammans måste vi klart och tydligt ta avstånd från allt våld i religionens namn, men också från allt våld som drabbar troende människor var det än kan vara. Tyvärr hör man fler och fler röster som beskyller religionen som sådan för att framkalla våld och terror. Därför är det livsviktigt att vi, troende av olika religioner, samfällt ger ett vittnesbörd om att vi tar avstånd från allt vad våld heter och ser det som en hädelse att använda våld i religionens namn. Den barmhärtige Gudens heliga namn får under inga omständigheter bli vanhelgat av våldshandlingar. Låt oss under denna heliga fastetid förstärka vår bön för att våldets makter kommer på skam. Låt oss i ord och gärning göra allt vad vi kan för att motverka våld och terror.

"Människan skall inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun” (Matt 4:4). Under fastetiden måste vi koncentrera oss på den andliga föda, som vi behöver så väl, Guds heliga ord. I Skriften finner vi inspiration och ledning för hur vi skall leva som Jesu trogna efterföljare och göra hans budskap till konkret verklighet just där vi lever. Försök få mer tid att besöka kyrkan och delta i gudstjänstlivet och ge lite mindre tid åt besök i köpcentra och shoppinggallerior. Stärk bönelivet och tona ner nöjeslivet. Ge mer av era pengar till de fattiga än till eget behag och njutning. Besök hellre gamla och sjuka än barer och diskotek. Ja, gör ett högst medvetet val varje dag på nytt under denna heliga fastetid, för Guds rike är verkligen nära. Upptäck den helt speciella glädje som det är att få försaka egenviljan och jagets omåttliga behov av tillfredsställelse för att i stället göra något vackert för Gud och för nästan. Vi behöver denna tid i fastans öken för att kunna ta till oss påskens jubel över Kristi uppståndelse.

"Kristus själv dog för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud” (1 Pet 3:18). Under fastetiden mediterar vi över Jesu lidande och död och får så ta till oss och förvandlas av den självutgivande kärlek, som blir uppenbarad i hans heliga hjärta. Det är min bön att denna fastetid för oss alla skall bli en förnyelsens tid, så att vi alla kan verka med än större iver för det glada budskapet, för rättvisa och fred, för försoning och enhet, så att våld och hat, förtryck och terror kommer på skam. "Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15).

+Anders Arborelius ocd

Stockholm, Askonsdagen 2015

Fettisdag

Det är fettisdag och sista dagen innan fastan. Det gäller att äta upp alla frestelser i skafferi och kylskåp i dag... :)

Och så en semla eller två, förstås.


söndag 15 februari 2015

Innan du går och ser 50 Shades of Grey...

...läs det här. Sen tror jag inte att en normalt funtad människa vill se den.

Om den helige Ande

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem

(Magister Mathias var den heliga Birgittas biktfader, död ca 1350)

”Den som inte redan förekommer och blidkar den kommande domaren kan inte räkna med att frias i Kristi förfärliga dom. Redan nu bör man skicka sändebud för att be om fred (Luk 14:32), med tårar, böner, allmosor, fastor, och så förvandla hans rättvisa till barmhärtighet. Utan tvivel får de förlåtelse, som i godhet och fromhet tror på den helige Ande. Han är vänlighetens och godhetens Ande, som genast kommer med förlåtelse till den som ber om förlåtelse. Genom honom blir alla synder förlåtna för dem som tror på honom. Utan honom sker aldrig någon syndernas förlåtelse. Säg därför med tillförsikt: 'Jag tror på den helige Ande'. Han är ju Anden som självmant förekommer oss, för att vi skall tro. Han är Anden som gör oss, som varit döda genom synden, levande. Han är Anden som helgar oss, så att vi med den nåd och de dyger som han själv ger, kan behaga Gud.

Självmant kommer han till människan för att blåsa in tron i henne. Anden blåser vart den vill (Joh 3:8). Det är inte vi som genom våra förtjänster jämnar vägen för honom, så att han vill komma, utan denne ljuve Ande är så god att han kommer till människan när hon är ond för att blåsa in tron i henne och göra henne levande genom livet i Kristi nåd.

Vad är en kropp som inte andas? Ett lik. Så är också människan till sin själ ett lik utan den helige Ande. Men när denne livets Ande kommer, ingjuter han Guds kärleks värme i syndarens kalla hjärta, som aposteln säger: 'Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss' (Rom 5:5). Om den nu har blivit oss given, då är det verkligen inte vi som först gjort oss förtjänta av den, utan den är oss fritt given, av Guds frikostighet. Med vilka förtjänster skulle vi kunna göra oss förtjänta av honom, som är större än allt, Gud Skaparen?

Allt annat är hans skapelse. Utan förtjänst ges han till de orättfärdiga, så att de blir rättfärdiggjorda från sina synder, till de döda, så att de blir levande, och när han väl blivit given, helgar han den som han bor i, i sanningen, i rättfärdigheten, i heligheten. Han ger förstånd att inse sanningen, vilja att älska rättfärdigheten, och genom dessa båda gåvor leder han människan till ett heligt liv. Därför sade Kristus, som av sig själv hade den helige Ande, med tanke på dem som han helgat med sin Ande: 'För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen' (Joh 17:19). Kristus helgade sig själv, han som av sig själv hade den helige Ande. Den som genom helig lära och heligt liv håller fast vid honom har han helgat genom Anden i sanningen, så att de kan efterlikna Kristi sanna liv och sanna lära genom hans Ande.”

lördag 14 februari 2015

Alla hjärtans dag

Det är Någon som ber dig om en dejt på Alla hjärtans dag...fredag 13 februari 2015

Karnevalshelg

Kyrkoåret har sina olika moment. Ofta är det fest. Ibland är det mer allvarliga tider. Runt om i den katolska världen är det karneval den här helgen. På onsdag i nästa vecka börjar fastan. Den här typiskt katolska blandningen av allvar och fest uppskattar jag mycket. Vi följer Kyrkans rytm och den påverkar vardagslivet. Vissa dagar avstår vi från kött (abstinens). Andra dagar äter vi mindre eller nästan inte alls (fasta). Ibland har vi överdådiga mat- och fikabord.

Kyrkoårets rytm påverkar också vårt böneliv. Under maj och oktober uppmanas vi att be Rosenkransen oftare. Under fastan inbjuder Kyrkan oss till korsvägsandakter, där vi följer Jesus på Hans Lidandes väg och lär oss att ta vårt kors på oss och följa Honom. Novenor och andakter fyller hela året och helgonens exempel ställs inför våra ögon som exempel på hur man kan följa Jesus och älska Honom.

Vår Moder Kyrkan är en god pedagog. Hon vet av erfarenhet att denna variation är bra för oss. Hon vet att vi behöver både fasta och fest. Hon vet att vi behöver både omvändelse och uppmuntran.

Så denna helg ska jag äta och dricka gott. På onsdag är det en obligatorisk faste- och abstinensdag för alla katoliker som är mellan 14 och 65, är friska (och inte gravida) och inte har alldeles för tunga arbeten. Kyrkan inbjuder oss att komma till mässan och ta på oss askan som påminnelse till oss att omvända oss ännu mer. Vi förväntas göra en ordentlig samvetsrannsakan under fastan och gå till bikt.

Det är en tid av speciell Nåd som tar sin början. En underbar tid.

Men först är det karneval!


lördag 7 februari 2015

Böndag mot trafficking

Påven har utlyst morgondagen, söndag 8 februari, till en böndag mot trafficking. Så be, bröder och systrar, be! Så många människor lider just nu och är i desperat behov av all sorts hjälp de kan få.

Orsaken till att påven valt just den 8 februari är att det är festdagen för Josephina Bakhita, ett helgon som kidnappades från sitt hem i Darfur, såldes som slav, utsattes för misshandel och våldtäkt men som blev fri, kristen och nunna och nu alltså även helgon.Sisters of Life

Fakta för att sätta saker i perspektiv

Hittade den här videon som sätter korståg respektive jihad i sina rätta sammanhang.

Jihad är inte en konsekvens av korstågen. Korstågen var ett svar på jihad.


tisdag 3 februari 2015

Svält dig inte när du står inför ett dignande smörgåsbord!

Utan Bibelns näring svälter den kristna själen...

Här finns dagens läsningar ur mässan.