söndag 22 februari 2015

Martyriet

Jag kan inte sluta tänka på de 21 koptiska martyrerna i Libyen... Hur skulle jag reagera om jag ställdes inför martyriet? Skulle det sista ordet på mina läppar vara det tillbedjansvärda Namnet Jesus? Skulle jag hålla ut under plågorna?

Herre Jesus, Du vet vad som finns i mitt hjärta bättre än jag själv. Om jag skulle ställas inför martyriet, styrk mig, hjälp mig att hålla ut intill slutet. Ge mig samma mod som Dina martyrer och helgon.

Ge mig en tro som bär ända till slutet.