söndag 29 mars 2015

Hålla ut intill slutet...Av alla dem som ropar hosianna i dag, måtte vi höra till dem som troget stannar kvar under Korset på långfredagen och som vakar vid graven till Uppståndelsens morgon....

onsdag 25 mars 2015

Jungfru Marie Bebådelsedag

I dag bryter vi återigen fastan för en högtid, denna gång Jungfru Marie Bebådelsedag. Den dag då ärkeängeln Gabriel kom till Maria och sa de häpnadsväckande orden: Du ska föda Guds Son till jorden. Var Maria förberedd på detta? Hade hon anat att hon hade ett speciellt uppdrag? Visste hon att hon var utvald? Det vet vi inte. Det är några av de frågor jag hoppas få svar på i evigheten...

Marias rena hjärta svarade ja på Herrens inbjudan. Hon ställde sig själv till förfogande och lät sig överskuggas av den helige Andes kraft och ett litet Barn blev till i hennes moderliv. Ett litet Barn som skulle förändra hela världen och sätta den i brand.

Må den elden sprida sig över hela världen och sätta alla hjärtan i brand! Må inkarnationens realism lysa klart för alla kristna!


lördag 21 mars 2015

Downs syndrom

I dag är det Downs syndromdagen. Vi uppmärksammar dessa underbara människor med en extra kromosom som sprider så mycket glädje omkring sig.

I dagens värld är människor med Downs syndrom utrotningshotade. Allt fler barn med Downs syndrom mördas i moderlivet och vi riskerar en värld utan denna extra kromosom.

Dagens värld har ett stort förakt för svaghet och ett hat och en rädsla för det annorlunda. Endast det perfekta, det felfria, det produktiva och det självständiga får finnas. Den som är annorlunda och i behov av hjälp får inte längre finnas. Vi har fått en fattig värld...

Jag ber i dag för världens omvändelse. Att vi ska inse att alla behövs, att allas liv har ett värde och en mening. Att en extra kromosom är bra för oss som inte har den.

Generositet, öppenhet, hjälpsamhet, godhet. Herre, ge oss det!

torsdag 19 mars 2015

St Josefs dag

I dag avbryts fastan av st Josefs högtid. St Josef, denne rättfärdige man som utsågs och utvaldes av Gud att ha omvårdnaden om Jesus, Guds Son, och om Maria, himlens och jordens drottning. Josef som är hela Kyrkans skyddspatron, som vårdar sig om de döende och de som arbetar för sitt uppehälle. Det slutar dock inte där. Den heliga Teresa av Avila intygar av egen erfarenhet att det inte finns något som st Josef inte hjälper oss med. Hon säger att vi kan vända oss till st Josef vid alla behov och att han aldrig sviker. Hennes erfarenhet är också min egen. Vi kan tryggt lägga alla våra behov i Jesu händer. Han tog hand om och beskyddade Jesus och Maria. Han tar hand om och beskyddar även oss.

St Josef, be för oss! Du tog hand om Barnet som inte var ditt eget, men du fostrade och älskade Honom som om Han vore din. Ta hand om, fostra och älska även oss, käre fader st Josef! Och när stunden kommer då vi ska dö, ta då emot oss och led oss till din Son.
Några ord om den Helige Josef

onsdag 11 mars 2015

Bibelordet

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

" Teologi, däremot, skall vara inte bara vetenskap, utan vishet. Den skall vädja till alla människans dimensioner och till människor av alla läggningar. Teologi skall ha lika många sidor som det finns genrer i den heliga Skrift. Och här fyrar den store franciskanen av ett batteri lärda termer: teologin skall, som själva Bibeln, vara 'narrativ, preceptiv, prohibitiv, excitativ, komminatorisk, promissiv, prekatorisk och laudativ'. Den skall med andra ord framställa de högsta sanningarna i berättelsens form, som bud, förbud, uppmuntran, varning, löfte, bön och lovsång.  Dess verkliga syfte gäckar de fåfänga, orena, svekfulla och lata. Den kräver ödmjukhet, hjärtats renhet, trohet och uthållighet. Detta förklarar varför bibelordet just inte är rent och klart utan dunkelt och svårtillgängligt. Det kräver intellektuell och moralisk ansträngning men ger därefter hundrafalt igen. Vore det omedelbart begripligt skulle det genast tappa smaken. Bibelvetenskapen är något som har med praxis att göra: den skall böja vår vilja så att vi blir goda människor."

('Den store franciskanen' syftar på Bonaventura, min kommentar)

söndag 8 mars 2015

Att acceptera hindren kan vara vägen till målet

Hittade en intressant artikel på nätet om hur hon upptäckte att hennes tinnitus förberedde henne för livet som sekulärkarmelit. Det som vi tror är hinder för vårt andliga liv är i själva verket det Gud använder för att helga oss. Det är väldigt ofta vårt sätt att se är precis tvärtemot hur Gud ser på saker...

lördag 7 mars 2015

Hugga av och riva ut

Fastetiden är en tid av nåd, men den nåden, som är en gratis gåva från Gud, kräver ändå något av oss. Vi måste öppna oss för att ta emot den. Gud tvingar Sig inte på någon. Han vill ha vår mottaglighet, vår öppenhet. När Han ser vår goda vilja öser Han Sin nåd, Sin kärlek, Sin barmhärtighet över oss. Det enda som krävs av oss är att vi vill ta emot det Han vill ge oss.

Men vill vi gå lite längre, lite djupare in i det andliga livet, kan Han komma att begära mer av oss. Han vill ha hela vårt hjärta, odelat, hängivet. Han är en svartsjuk Gud som vill ha allt och när Han ser att vi är villiga att ge lite, börjar Han mana oss att ge allt.

Vår Herre säger i Evangeliet att det är bättre för oss att hugga av den hand och riva ut det öga som leder oss till synd (Matt 18:8-9). De vanor, gärningar och människor som leder oss till synd bör vi försöka ta bort ur vårt liv. Dessa oordnade böjelser som leder till synd skadar oss och hindrar oss från att ge hela vårt hjärta till Gud.

Fastetiden är en bra tid för att rannsaka vårt samvete och se vad det är som skadar eller inte gagnar vårt andliga liv. Vad är det som hindrar oss att ge hela vårt hjärta till Gud?

Vad är det Han vill att vi ska hugga av och riva ut?

Herre, ge oss Din Ande, så att vi kan se klart vad vi bör göra för att glädja Dig!

onsdag 4 mars 2015

'Min sanning' med Ulf Ekman

Svt:s intervju i går med Ulf Ekman var intressant, men det var nog egentligen mer Anna Hedenmos sanning än Ulf Ekmans. Hon var inte intresserad av hans väg genom livet till Katolska Kyrkan, utan mest av avarterna och det som skadat människor i Livets Ord. Typisk svensk journalist som tar upp något som har med religion att göra, alltså.

Den här norska intervjun, gjord av en nunna, är betydligt mer intressant för att veta Ulf (och Birgitta) Ekmans sanning.


söndag 1 mars 2015

St Josefs månad

En liten påminnelse om att st Josefs månad mars börjar i dag. Jag vill uppmana alla att ta sin tillflykt till detta stora helgon. Skriften säger om honom att han var rättfärdig (Matt 1:9) och den säger också att den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan (Jak 5:16). Den heliga Teresa av Avila uppmanar också de troende att vända sig till Josef. Hon säger om honom att han kan hjälpa med allt och att han aldrig sviker. Det är också min egen erfarenhet.


Eric Clapton och Pavarotti sjunger till Guds Moder

Hittade den här fina sången till Guds Moder på nätet. Lyssna och njut!