onsdag 11 mars 2015

Bibelordet

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

" Teologi, däremot, skall vara inte bara vetenskap, utan vishet. Den skall vädja till alla människans dimensioner och till människor av alla läggningar. Teologi skall ha lika många sidor som det finns genrer i den heliga Skrift. Och här fyrar den store franciskanen av ett batteri lärda termer: teologin skall, som själva Bibeln, vara 'narrativ, preceptiv, prohibitiv, excitativ, komminatorisk, promissiv, prekatorisk och laudativ'. Den skall med andra ord framställa de högsta sanningarna i berättelsens form, som bud, förbud, uppmuntran, varning, löfte, bön och lovsång.  Dess verkliga syfte gäckar de fåfänga, orena, svekfulla och lata. Den kräver ödmjukhet, hjärtats renhet, trohet och uthållighet. Detta förklarar varför bibelordet just inte är rent och klart utan dunkelt och svårtillgängligt. Det kräver intellektuell och moralisk ansträngning men ger därefter hundrafalt igen. Vore det omedelbart begripligt skulle det genast tappa smaken. Bibelvetenskapen är något som har med praxis att göra: den skall böja vår vilja så att vi blir goda människor."

('Den store franciskanen' syftar på Bonaventura, min kommentar)