lördag 21 mars 2015

Downs syndrom

I dag är det Downs syndromdagen. Vi uppmärksammar dessa underbara människor med en extra kromosom som sprider så mycket glädje omkring sig.

I dagens värld är människor med Downs syndrom utrotningshotade. Allt fler barn med Downs syndrom mördas i moderlivet och vi riskerar en värld utan denna extra kromosom.

Dagens värld har ett stort förakt för svaghet och ett hat och en rädsla för det annorlunda. Endast det perfekta, det felfria, det produktiva och det självständiga får finnas. Den som är annorlunda och i behov av hjälp får inte längre finnas. Vi har fått en fattig värld...

Jag ber i dag för världens omvändelse. Att vi ska inse att alla behövs, att allas liv har ett värde och en mening. Att en extra kromosom är bra för oss som inte har den.

Generositet, öppenhet, hjälpsamhet, godhet. Herre, ge oss det!