söndag 29 mars 2015

Hålla ut intill slutet...Av alla dem som ropar hosianna i dag, måtte vi höra till dem som troget stannar kvar under Korset på långfredagen och som vakar vid graven till Uppståndelsens morgon....