lördag 7 mars 2015

Hugga av och riva ut

Fastetiden är en tid av nåd, men den nåden, som är en gratis gåva från Gud, kräver ändå något av oss. Vi måste öppna oss för att ta emot den. Gud tvingar Sig inte på någon. Han vill ha vår mottaglighet, vår öppenhet. När Han ser vår goda vilja öser Han Sin nåd, Sin kärlek, Sin barmhärtighet över oss. Det enda som krävs av oss är att vi vill ta emot det Han vill ge oss.

Men vill vi gå lite längre, lite djupare in i det andliga livet, kan Han komma att begära mer av oss. Han vill ha hela vårt hjärta, odelat, hängivet. Han är en svartsjuk Gud som vill ha allt och när Han ser att vi är villiga att ge lite, börjar Han mana oss att ge allt.

Vår Herre säger i Evangeliet att det är bättre för oss att hugga av den hand och riva ut det öga som leder oss till synd (Matt 18:8-9). De vanor, gärningar och människor som leder oss till synd bör vi försöka ta bort ur vårt liv. Dessa oordnade böjelser som leder till synd skadar oss och hindrar oss från att ge hela vårt hjärta till Gud.

Fastetiden är en bra tid för att rannsaka vårt samvete och se vad det är som skadar eller inte gagnar vårt andliga liv. Vad är det som hindrar oss att ge hela vårt hjärta till Gud?

Vad är det Han vill att vi ska hugga av och riva ut?

Herre, ge oss Din Ande, så att vi kan se klart vad vi bör göra för att glädja Dig!