onsdag 25 mars 2015

Jungfru Marie Bebådelsedag

I dag bryter vi återigen fastan för en högtid, denna gång Jungfru Marie Bebådelsedag. Den dag då ärkeängeln Gabriel kom till Maria och sa de häpnadsväckande orden: Du ska föda Guds Son till jorden. Var Maria förberedd på detta? Hade hon anat att hon hade ett speciellt uppdrag? Visste hon att hon var utvald? Det vet vi inte. Det är några av de frågor jag hoppas få svar på i evigheten...

Marias rena hjärta svarade ja på Herrens inbjudan. Hon ställde sig själv till förfogande och lät sig överskuggas av den helige Andes kraft och ett litet Barn blev till i hennes moderliv. Ett litet Barn som skulle förändra hela världen och sätta den i brand.

Må den elden sprida sig över hela världen och sätta alla hjärtan i brand! Må inkarnationens realism lysa klart för alla kristna!