torsdag 19 mars 2015

St Josefs dag

I dag avbryts fastan av st Josefs högtid. St Josef, denne rättfärdige man som utsågs och utvaldes av Gud att ha omvårdnaden om Jesus, Guds Son, och om Maria, himlens och jordens drottning. Josef som är hela Kyrkans skyddspatron, som vårdar sig om de döende och de som arbetar för sitt uppehälle. Det slutar dock inte där. Den heliga Teresa av Avila intygar av egen erfarenhet att det inte finns något som st Josef inte hjälper oss med. Hon säger att vi kan vända oss till st Josef vid alla behov och att han aldrig sviker. Hennes erfarenhet är också min egen. Vi kan tryggt lägga alla våra behov i Jesu händer. Han tog hand om och beskyddade Jesus och Maria. Han tar hand om och beskyddar även oss.

St Josef, be för oss! Du tog hand om Barnet som inte var ditt eget, men du fostrade och älskade Honom som om Han vore din. Ta hand om, fostra och älska även oss, käre fader st Josef! Och när stunden kommer då vi ska dö, ta då emot oss och led oss till din Son.