fredag 3 april 2015

Långfredag

Herre Jesus, låt mig följa Dig på Korsets väg. Låt mig inte vara feg, låt mig inte vara svag. Låt mig följa Dig ända fram.

Låt mig känna stor sorg över mina och världens synder. Låt mig komma ihåg smärtan när Du blev gisslad. Låt mig komma ihåg förnedringen när Du blev törnekrönt och hånad. Låt mig komma ihåg det smärtsamma Såret på Din axel, som Du fick när Du bar Korset. Låt mig komma ihåg hur Du blev spikad fast på Korset, hur Du uthärdade smärta, törst och hån. Låt mig komma ihåg Din godhet mot den botfärdige rövaren Dismas.

Låt mig komma ihåg att Du från Korset gjorde mig till Din Moders barn. Låt mig komma ihåg hur Du dog den mest smärtsamma och förnedrande död. Låt mig komma ihåg hur Kyrkans Sakrament föddes ur Ditt Heliga Hjärta, som Longinus öppnade med sin lans. Låt mig förstå alltmer att Du är Guds Son.

Låt mig få gömma mig i det heliga Såret i Ditt Hjärta. Låt mig där bli utgiven och utgjuten som Du.

Herre, låt mig stanna hos Dig för alltid. Tillåt aldrig att jag överger Dig.

Lovad vare Du för denna dag som gav Frälsning till världen!