lördag 25 april 2015

Ord så välbekanta...

I går hörde jag Schuberts Ave Maria. Orden i sången är mig så välbekanta att de blivit en del av mig... Jag ber dem 50, 100 gånger varje dag, ibland ännu fler.  De är ord jag jublar i glädje, viskar i sorg, mumlar halvsovande... Ord som fyller hela mitt väsen med himlens ljuvlighet och Guds ömhet. Ord mig så välbekanta att de aldrig lämnar mig. Ord mig så välbekanta att de smakar sött på min tunga och styrker mitt hjärta.  Ord som ger mig kraft att överlåta mig i Guds Händer.

Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Var hälsad, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen.