fredag 8 maj 2015

Den okränkbara rätten till liv

Mats Selander skriver mycket bra (och mina kommentarer är överflödiga).