måndag 31 augusti 2015

Stoftsvallfärd till Vadstena

Årets stiftsvallfärd till Vadstena ägde rum i lördags. I mässan på borggården på Vadstena firades den heliga mässan med 1 biskop och 46 präster. 2 diakoner, 3 ceremoniarer, 8 ministranter, ca 15 kyrkvärdar och ca 45 körsångare deltog. I församlingen fanns ca 1700 personer, varav många nunnor.

Vädret var omväxlande. Vi fick både Andens vind och Nådens regn, som biskopen sa. Glädjens sol sken också.

Dagen avslutades med sakramentsprocession genom Vadstenas gator och vesper i Blåkyrkan. När vi avslutade vespern med att sjunga Du Drottning över Nordens land ryste jag av välbehag. Det är mäktigt att sjunga i denna den underbaraste av svenska kyrkor... Trist bara att Vår Herre i det Allraheligaste Sakramentet inte finns där.... Den kyrkan borde vara katolsk...

Det var en mycket lyckad stiftsvallfärd. Jag ser fram emot nästa!