söndag 13 september 2015

Ödmjukhet

"Jag riskerar att säga något förfärligt, men jag säger det ändå. Herren älskar ödmjukheten så högt, att han ibland tillåter svåra synder. Varför? Därför att de som begått dessa synder och ångrat dem, förblir ödmjuka. Man blir inte frestad att betrakta sig som ett litet helgon eller en liten ängel när man vet att man har begått svåra synder."

(påven Johannes Paulus I, audiens, 6 september 1978, citerad i Den enkla vägen till helighet, En bok om Thérèse av Lisieux av Wilfrid Stinissen, Libris förlag, Örebro, 1999)