tisdag 8 september 2015

Ur läsningsbönen för dagens fest

Ur en predikan av Andreas av Kreta:

"Här börjar glädjen som låter frälsningens stora gåva träda fram. Dagens högtid är ett firande av detta. Guds Moders födelse är begynnelsen till det, vars avslutning och mål är vad som beslutats, Ordets förening med köttet. Nu föds jungfrun, hon läggs till bröstet och växer och bereds till moder åt världsalltets konung.

En dubbel vinning kommer oss till del av detta: dels leds vi till sanningen, dels leds vi bort från livet i slaveri under lagens bokstav. Hur går detta till? Skuggan viker för ljusets ankomst, när nåden kommer med frihet i stället för bokstaven. Denna högtid är gränsmärket som låter förebilderna och tecknen avlösas av verkligheten och ersätter det gamla med något nytt.

Hela skapelsen borde sjunga och dansa och bidra med något som anstår denna dags glädje. Detta är en fest som skall vara gemensam för himlens och jordens invånare, och alla som hör samman med varandra i världen och över världen skall fira den. I dag reses det skapade templet åt honom som har skapat allt, och skapelsen bereds på ett nytt och skönt sätt som en ny boning åt Skaparen."