lördag 31 oktober 2015

Alla helgon och alla själar

Jag firar inte Halloween, men jag har inget emot att andra gör det. Den fest jag firar är inte i dag utan i morgon. Den 1 november firar Kyrkan Alla Helgons dag. Vi firar alla helgon som inte har blivit kanoniserade av Kyrkan, som vi inte känner, men som är kända och kanoniserade av Gud. Dessa anonyma förebedjare som vi inte känner, men som vi, om vi kommer till himlen, kommer att lära känna. Himlen är full av människor som ber för oss och vakar över oss. Jag hoppas att en dag få fira gudstjänst i himlen med dem.

På måndag den 2 november firar vi Alla Själars dag. Det är en dag för bön för de döda. Vi ber att de avlidna som är i skärselden ska bli renade och få komma till himlen. Vi ber Kärlekens Gud att öppna himmelrikets portar för dem och vi frambär mässoffret för dem. Hela november månad ber vi särskilt för de arma själarna i skärselden.

En enkel bön som man kan be för dem är denna:

Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen. 

Varje gång man går förbi kyrkogården kan man be den bönen, inte bara under november månad. De arma själarna i skärselden är tacksamma för vår hjälp.

För dig som är protestant:

Bönen för de döda finns i Bibeln:

"Genom att ordna en insamling som var och en fick bidra till kunde han skicka ungefär 2 000 silverdrachmer till Jerusalem för att låta frambära ett syndoffer. Han handlade riktigt och klokt, ty han hade uppståndelsen i tankarna; om han inte hade väntat sig att de stupade skulle uppstå hade det varit överflödigt och meningslöst att be för döda människor. Dessutom tänkte han på att en härlig belöning väntar dem som avlider i tron på Gud. Helig och from var hans omtanke! Därför ordnade han försoningsoffret för de döda, så att de skulle befrias från sin synd." (2 Mack 43-45) Bibeln förordar offer för de döda och det offer kristna har till sitt förfogande är mässoffret, dvs Kristi offer på Korset.

"Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj: han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor, nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig – måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen." (2 Tim 1:16-18). Här är det tydligt att Onesiforos är avliden och att Paulus ber för honom.

"Själv skall han dock räddas, men som ur eld." (1 Kor 3:15). Denna vers har alltid Kyrkan tolkat som att den handlar om skärselden.