tisdag 27 oktober 2015

Lånat inlägg

På bloggen Confessiones Nostrae finns en intervju med biskop Anders. Blogginlägget finns här.

Ett citat:

- "Jag tror att det är det som vi ska göra med alla människor, att inte dela in dem i kategorier som vi ska klassificera sådär, utan att vi ska ta emot dem med samma omsorg, värme och kärlek som vi gör med andra människor. Jag tror att det är viktigt att vi har den attityden att varje människa är skapad till Guds avbild, varje människa har rätt till vår omsorg, vår kärlek och vårt intresse. Om vi har den här grundattityden då behöver det inte vara något problem, skulle jag säga. Och det gäller ju andra grupper också, för vi vet att vi människor har en tendens att utestänga vissa från vår kärlek. Det kan vara väldigt olika, det gäller att tänka efter vilka som inte känner sig hemma hos oss. Vilka är det som vi kanske medvetet eller omedvetet utestänger. "

Vi har en fantastisk biskop! Gud välsigne honom!