tisdag 13 oktober 2015

Nunnor

Vad skulle vi katoliker göra utan nunnor? Vad vore världen utan nunnor? De är fullständigt oumbärliga. Jag tror att varje katolik i hela världen kan avge ett vittnesbörd om åtminstone en nunna som betyder väldigt mycket för dem, som hjälper, tröstar, stöttar, undervisar och ber. Jag har åtskilliga sådana berättelser att dela med mig av: om den indiska birgittasystern som uppmuntrade mig när jag förberedde mig för konversionen, om karmelitnunnan som gav mig andliga råd via brev, om mariasystern som hjälpte mig genom en svår period i livet, om st Josefssystern som jag åkte buss med varje morgon på väg till skolan. I mitt hjärta bär jag dessa nunnor och är djupt tacksam för deras hjälp.

Dagen skriver om serafimsystrarna som firar 50-årsjubileum i Sverige. Gud välsigne dem och belöne dem för allt de gjort för Sverige och för Kyrkan under dessa 50 år.