lördag 28 november 2015

Att låta Kristus vila i oss

Fantastiska ting kan man finna på internet....

Denna text kommer från karmelitnunnor i Los Angeles och är några goda tankar inför advent.

Gott nytt kyrkoår!

I dag är det gamla kyrkoårets sista dag och i kväll, efter första vesper, börjar det nya. Vi går in i den välsignade adventstiden. För de flesta i det fortfarande rika västerlandet är advent en tid av frenetiskt shoppande, städande, bakande och matlagande. I vårt land äter folk flera julbord under advent och när julen kommer är de redan trötta på julmat.

Egentligen är advent en sorts fastetid. Det är en tid för att förbereda sitt hjärta för den store Konungen som föddes i ett fattigt stall i Betlehem och som nu vill födas i våra hjärtan. Han, detta lilla Barn som är gudarnas Gud och herrarnas Herre, vill få herravälde i våra hjärtan och våra liv.

Så, när du håller på att städa ditt hem, kom ihåg att också städa ditt hjärta (dvs göra samvetsrannsakan och bikt) för att ditt hjärta ska bli en vacker plats, värdig en Konung. Gör rum för Honom, både i ditt hjärta och i ditt hem.

Må det nya kyrkoåret bli en nystart i ditt andliga liv! Gott nytt kyrkoår!

fredag 27 november 2015

Att förbereda julkrubban

Följande text är kopierad från Gråbrödernas gamla hemsida som tyvärr inte längre finns:


Att Förbereda Julkrubban

Det är lätt att julkrubban kommer på sista plats i alla förberedelser inför julen, men den borde faktiskt vara det främsta tecknet i varje kristet hem på vad det är för en högtid vi firar. En vacker sed är att stegvis förbereda krubban med början den första söndagen i advent. Första steget kan vara att ställa fram själva krubban, göra i ordning landskapet etc. om man har en mer omfattande krubba. Sedan kan en figur ställas upp exempelvis på måndagar och lördagar i adventsveckorna (valda dagar eftersom man just dessa dagar mediterar över Herrens födelse och barndom i Rosenkransens Hemligheter). Har man många figurer så att det räcker till alla veckodagarna under de fyra veckorna kan man naturligtvis sätta upp en figur varje dag. Viktigt är att man gör det till en liten bönestund. Den Helige Josef borde komma till krubban den 23:e och den Heliga Jungfrun på julafton. Jesusbarnet bör inte läggas in i krubban förrän man kommit hem från Midnattsmässan eller på Juldagens morgon.
Tänk på en sak: lämna aldrig levande ljus vid krubban eller någon annanstans i ditt hem när du inte är närvarande!

Här kommer några förslag på små böner man kan använda sig av vid varje tillfälle:

När krubban ställs fram - första söndagen i advent:

Herre Jesus, när Du skulle födas fanns det ingen plats för Dig. Ingen ville ta emot Dig eller Josef och Maria. Hos mig är Du välkommen! Med Din egen hjälp vill jag att det alltid ska finnas plats i mitt hjärta för Dig. Tillåt aldrig att jag glömmer bort Dig eller låter sådant som är ont eller oviktigt ta den plats som ska vara för Dig i mitt liv. Amen.

Maria, hjälp mig att ge Jesus rum i min själ. Var hälsad Maria…

När man ställer fram olika djur vid krubban:

Min Gud, Du har skapat allt för att det ska lovprisa och tacka Dig. Hjälp alla människor att beundra allt det vackra i världen som Du har skapat och med glädje längta efter Dig som ger oss alla goda gåvor. Amen.

Maria, hjälp mig att vara glad och tacksam över allt det som Gud ger mig. Var hälsad Maria…

När man ställer fram herdar och andra personer vid krubban:

Herre Jesus, Du kallade alla slags människor att komma till Dig när Du föddes. Som gåva inför denna jul vill jag lova Dig att respektera och älska alla människor: att inte se ner på någon, att inte döma någon, att inte utesluta någon som vill ha min vänskap… Jesus, påminn mig om att Du bor i alla människors hjärtan, för jag glömmer det ofta. Amen.

Maria, du har ju blivit utsedd till att vara en Mor för oss alla av Jesus själv. Jag ber om din förbön för mig och alla människor, särskilt för dem som har de svårt. Var hälsad Maria…

När man ställer fram den Helige Josef i krubban - 23 december:

Fader i Himmelen, Du ville att den Helige Josef skulle vara en far i Ditt ställe för Jesusbarnet. Han var en god och kärleksfull far och en värdig make till Guds Moder Maria. Men det finns många barn i världen vars pappor har svårt att visa att de älskar dem. Hjälp dessa pappor att bli som den Helige Josef och beskydda alla familjer i Din kärlek. Amen.

Maria, du fick uppleva hur mycket Josef älskade Dig och Jesusbarnet. Han gjorde allt han kunde för att ni skulle få det bra. Säg till din make, den Helige Josef, att han också ska vaka och beskydda våra familjer. Låt oss få den frid och kärlek som fanns i er familj. Var hälsad Maria…

När man ställer fram Jungfru Maria i krubban - 24 december:

Herre Jesus, Du valde ut Maria att bli Din Mor. Maria var en så god mamma att Du ville att hon skulle vara det även för oss alla. Det sa Du själv när Du skulle dö på Korset. Vi tackar Dig för att Du har gett oss Maria till Mor. Och vi hoppas att, med Din hjälp, kunna leva värdigt som hennes barn så att hon en dag kan föra fram oss inför Dig i Himmelen och säga: "Detta är mitt barn!"

Maria, älskade Moder, tack för att du vill vara min Mor i Himmelen. Hjälp mig du själv, att aldrig göra dig bedrövad utan glad att jag alltid lyssnar till dina råd och går i Jesu fotspår. Var hälsad Maria…

När man lägger Jesusbarnet i krubban - efter Midnattsmässan

Jesus, den Himmelske Faderns evige Son, i anden närmar vi oss det fattiga stall dit världen förvisat Dig. Du underbare Gud, Du har dolt Din Gudoms glans under barnets ödmjuka gestalt, för att vi med kärlek och förtröstan kan komma till Dig. Upplyft våra själar till from andakt. Lär oss rätt uppskatta Din stora kärlek; lär oss med Maria och Josef att tillbe Dig i renhet och helighet. Lär oss att lova och prisa Dig med Himmelens Änglar och att med de fromma herdarna tjäna Dig i hjärtats enkelhet; lär oss att som de vise männen bära fram gåvor åt dig, sådana som Du vill ha. Rena våra hjärtan, så att vi föds på nytt till ett Himmelskt liv. Lär oss att vara ödmjuka liksom Du, den ödmjuke, fattiga i anden liksom Du, den fattige, saktmodiga och tåliga såsom Du. Låt oss, efter Ditt föredöme växa i vishet och nåd inför Gud och människor samt bli delaktiga av Ditt människoblivandes frukter, Du som lever och regerar från evighet till evighet. Amen. Var hälsad, Maria

torsdag 26 november 2015

Den Mirakulösa Medaljongen

Den förmodligen vanligaste av alla katolska medaljonger, den som kallas den Mirakulösa Medaljongen, har en egen festdag och den infaller den 27 november. Den här medaljongen har spridits i miljontals exemplar och förmodligen finns ingen katolik i världen som inte har åtminstone en. Moder Teresa hade alltid medaljonger med sig som hon delade ut. Jag har nog säkert gett bort 100-200 stycken.

Här finns mer info på engelska.

Jag bär alltid en mirakulös medaljong runt halsen och ber dagligen den korta bön som hör till:

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till dig.


onsdag 25 november 2015

Motvikt

Som motvikt till kvällens Uppdrag Granskning (ett program jag förut hade förtroende för men inte nu längre) delar jag ett blogginlägg från Ulf Ekman. Det finns här.

I sakfrågan har jag ingen inblick så jag kan varken säga bu eller bä, men Ulf Ekman förtjänar att komma till tals.

tisdag 24 november 2015

Att omgestaltas i Kristus

Ur Dietrich von Hildebrands skrift Die Umgestaltung in Christus:

”Den sanne kristne skall inte söka något annat och inte längta efter något annat än Kristus, och sedan lyssnande sitta vid hans fötter och säga: O Jesus, jag vet att det är min första plikt att helt låta mig omgestaltas av din kärlek, att bli tom så att du kan råda och ta gestalt i mig, att smälta i din kärlek, att betrakta allt endast i ditt ljus, att uppleva och utföra allt ur dig och i dig. Jag vet, att det är endast när jag breder ut min själ inför dig, när jag lyssnar till din heliga röst, som detta omgestaltande kan ske i mig. Jag vill därför -kosta vad det kosta vill- i mitt liv framför allt bereda ett rum, så att ditt ljus kan tränga in med sina milda strålar, så att jag kan bli sårad av din obegripliga kärlek. Du har kallat mig till att en gång för alla bryta med denna världen. Den Ande som fyller den heliga Kyrkans böner och i vilka du evigt tillbeder och förhärligar Fadern, skulle vidga min själ, fylla den med ditt heliga ljus, dra in den i ditt heliga hjärta, där den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (1 Kol 2:9), och detta heliga liv som fyller våra själar, skulle reflektera och förkunna dig. Han har ju kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (1 Pet 2:9).

Jag kan omgestaltas i dig endast om denna heliga stillhet kan breda ut sig i mig, om alla de nådegåvor som du har skänkt mig, alla din kärleks väckelserop långsamt kan breda ut sig och komma till mognad i min själ. Därför är och förblir det – var än din vilja har ställt mig- min första plikt att vara stilla inför dig, fri från all brådska att verka, att bli drucken av din kärlek, att leva i dig med en tillbedjande kärlek. Endast så kan din Kyrkas bön bli till en kärlekens sång i min själ.

O Jesus, tillåt inte att jag, för alla de förpliktelser som dagligen möter mig, glömmer min primära uppgift, att mitt liv förlorar sig i den många uppgifter som skall utföras. Du, Herre, som en gång sade till Marta: Du gör dig bekymmer och oroar dig för för så mycket, fast bara en sak behövs (Luk 10:41) skänk den heliga enkelheten åt mitt liv, så att det blir uppfyllt av den kärleksfulla längtan efter dig, så att jag väntar på dig, med brinnande facklor i händerna och med länderna omgjordade (jfr Luk 12:35), så att jag står vakande inför dig och låter allt annat bara bli en frukt av detta heliga liv, bara ett utflöde av denna outsinliga källa. Tryck in i mitt liv den heliga frihetens och vaksamhetens stämpel, dess storhet och dess bredd. Låt mig aldrig bli döv för din röst i de många gåvor som din kärlek skänker. Låt mig aldrig ouppmärksamt gå förbi dina nådegåvor utan att låta dem bära frukt i min själ. Giv att ditt heliga ord blir uppfyllt i mitt liv: Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne (Luk 10:42).”

söndag 22 november 2015

Katekes

Denna termin har jag börjat undervisa barn som ska förberedas för sin första heliga Kommunion. Det är 7 barn som jag har i min grupp. De är underbara som barn är: öppna, nyfikna, lyssnande när de förstår vad jag säger, ibland frågande, väldigt spontana. Det är en glädje att undervisa dem.

Be för 'mina' barn. Be att de öppnar sina hjärtan för Jesus. Be också för mig att jag rätt kan förmedla Kyrkans tro och ge dem en inblick i Kyrkans liv.

torsdag 19 november 2015

onsdag 18 november 2015

Svar till terroristerna

Terrorister har planerat attacker mot katolska kyrkor i Frankrike, men dessa har, tack och lov, kunnat stoppas. Den franske premiärministerns svar finns att läsa här.

Det kristna svaret på terror måste alltid vara att vi ska bli mer kristna. Mer ivriga att be. Mer ivriga att gå i kyrkan. Mer ivriga att stå för vår tro på Jesus Kristus. Inte låta oss skrämmas. Inte låta oss tystas. För om vi tystnar kommer stenarna att ropa... (Luk 19:40)

lördag 14 november 2015

Paris, Paris, mitt hjärta blöder för dig....

Vaknar i dag till fruktansvärda nyheter från Paris. Den senaste siffran jag sett är 158 döda. Kyrie eleison!

Ondskan skördar sina offer, men vi får inte låta hatet vinna i våra hjärtan. Då har djävulen vunnit. Nej, vi måste lyssna till vad Paulus säger till romarna: "Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:21).

Be för offren, men be även för hatarnas omvändelse. Be för fred och frid. Låt godheten vinna i ditt eget hjärta.

I går var det även ett terrordåd i Beirut med 43 döda. Be även för dem.onsdag 11 november 2015

St Martin av Tours

I dag firar Kyrkan st Martin av Tour. Han dog år 397 och är det första helgonet som inte var martyr. Kyrkan förstod att även när det inte råder förföljelse lever vissa kristna sådana liv att de kommer direkt till himlen och förtjänar att ställas upp som föredömen för hela Kyrkan.

I dag ökar martyrernas skara dag för dag. Här i Sverige har vi inte fått några martyrer än, men vi vet aldrig när det kommer. Som kristen borde man förbereda sig för en sådan eventualitet. Har du sett filmen Gudar och människor? Den handlar om några munkar i Algeriet som blev martyrer på 90-talet. Om du inte sett den så rekommenderar jag dig att göra det. De visste att de kunde ställas inför martyriet och de bad och försökte förbereda sig för det. Vi borde göra detsamma.

Men tills vi ställs inför martyriet borde vi försöka leva som st Martin och alla andra helgon som inte blev martyrer. Det finns ingen ursäkt om man inte ens försöker, för det är vad Gud väntar Sig av oss och Han ger oss Sin Nåd till det. Han vill nämligen att vi ska lyckas....måndag 9 november 2015

"Vem säger ni att jag är?"

I Markusevangeliet ställer Jesus en fråga till apostlarna: "Vem säger ni att jag är?" (Mark 8:29). Det är en fråga man inte kan komma undan som kristen. Vem är Jesus? Vad betyder Han för just mig? 

I vissa delar av den svenska kristenheten svävar man på målet när det gäller den frågan. Man törs (eller vill inte) svara rakt, utan säger något allmänt vagt som antyder att den frågan inte är så viktig. Men det är den allra viktigaste frågan för en kristen. Vem säger du att Han är? Är Han en galning som säger att Han är Gud? Är Han en profet eller visdomslärare? Eller är Han Guds Son, den Andra Personen i den Allraheligaste Treenigheten? 

Ingen religionsgrundare är så utmanande som Jesus. Ingen annan än Han tvingar oss så tydligt att välja. 

Vad tror jag? Vad svarar jag på Hans fråga? 

Mitt svar är detta: min Herre och min Gud! Jag tror på allt som Kyrkan lär om Dig. Varenda ord i trosbekännelsen kan jag skriva under på. Jag förstår inte allt, men det behöver jag heller inte göra, för Kyrkan är garanten för sanningshalten i tron. Jag ansluter mig till Kyrkans livgivande ström och tar emot som en gåva den kristna tron i dess ursprungliga form, tron som formulerats och bevarats i Kyrkans gemenskap. Så gott jag kan försöker jag sprida tron, visa upp dess skönhet.

För den är skön, Herre, den tro Du gett oss. Tack för att Kyrkan bevarat den genom seklerna. Tack för att jag fått ta emot den! Tack!

Inte glömma, inte sopa under mattan

I dag högtidlighåller vi minnet av Kristallnatten, den fruktansvärda natt då synogogor brändes, judiska butiker fick sina fönster krossade, 30 000 män fördes bort till koncentrationsläger och många, många blev misshandlade och mördade. Judar. Enbart judar. Denna natt får vi aldrig glömma.

På sina håll i Sverige har högtidlighållandet i dag blivit till en allmän manifestation mot rasism. Sådana manifestationer är utmärkta, men denna dag, den 9 november, tillhör minnet av pogromerna mot judar. Det finns över 300 dagar man kan tala om rasism allmänt. Inte i dag. I dag ska vi tala om antisemitismen och vad vi kan göra för att judar i Sverige ska kunna leva i frid och trygghet.

För det är en skam för Sverige att judar i Sverige i dag år 2015 inte kan bära kippa eller Davidsstjärna öppet. Det är en skam att synagogor måste ha polisbevakning. Det är en skam att judar hotas och misshandlas för att de är judar.


tisdag 3 november 2015

Ulf och Birgitta Ekman
En representant för förlaget Catholica kommer att finnas på plats och man kan köpa paret Ekmans bok.