fredag 27 november 2015

Att förbereda julkrubban

Följande text är kopierad från Gråbrödernas gamla hemsida som tyvärr inte längre finns:


Att Förbereda Julkrubban

Det är lätt att julkrubban kommer på sista plats i alla förberedelser inför julen, men den borde faktiskt vara det främsta tecknet i varje kristet hem på vad det är för en högtid vi firar. En vacker sed är att stegvis förbereda krubban med början den första söndagen i advent. Första steget kan vara att ställa fram själva krubban, göra i ordning landskapet etc. om man har en mer omfattande krubba. Sedan kan en figur ställas upp exempelvis på måndagar och lördagar i adventsveckorna (valda dagar eftersom man just dessa dagar mediterar över Herrens födelse och barndom i Rosenkransens Hemligheter). Har man många figurer så att det räcker till alla veckodagarna under de fyra veckorna kan man naturligtvis sätta upp en figur varje dag. Viktigt är att man gör det till en liten bönestund. Den Helige Josef borde komma till krubban den 23:e och den Heliga Jungfrun på julafton. Jesusbarnet bör inte läggas in i krubban förrän man kommit hem från Midnattsmässan eller på Juldagens morgon.
Tänk på en sak: lämna aldrig levande ljus vid krubban eller någon annanstans i ditt hem när du inte är närvarande!

Här kommer några förslag på små böner man kan använda sig av vid varje tillfälle:

När krubban ställs fram - första söndagen i advent:

Herre Jesus, när Du skulle födas fanns det ingen plats för Dig. Ingen ville ta emot Dig eller Josef och Maria. Hos mig är Du välkommen! Med Din egen hjälp vill jag att det alltid ska finnas plats i mitt hjärta för Dig. Tillåt aldrig att jag glömmer bort Dig eller låter sådant som är ont eller oviktigt ta den plats som ska vara för Dig i mitt liv. Amen.

Maria, hjälp mig att ge Jesus rum i min själ. Var hälsad Maria…

När man ställer fram olika djur vid krubban:

Min Gud, Du har skapat allt för att det ska lovprisa och tacka Dig. Hjälp alla människor att beundra allt det vackra i världen som Du har skapat och med glädje längta efter Dig som ger oss alla goda gåvor. Amen.

Maria, hjälp mig att vara glad och tacksam över allt det som Gud ger mig. Var hälsad Maria…

När man ställer fram herdar och andra personer vid krubban:

Herre Jesus, Du kallade alla slags människor att komma till Dig när Du föddes. Som gåva inför denna jul vill jag lova Dig att respektera och älska alla människor: att inte se ner på någon, att inte döma någon, att inte utesluta någon som vill ha min vänskap… Jesus, påminn mig om att Du bor i alla människors hjärtan, för jag glömmer det ofta. Amen.

Maria, du har ju blivit utsedd till att vara en Mor för oss alla av Jesus själv. Jag ber om din förbön för mig och alla människor, särskilt för dem som har de svårt. Var hälsad Maria…

När man ställer fram den Helige Josef i krubban - 23 december:

Fader i Himmelen, Du ville att den Helige Josef skulle vara en far i Ditt ställe för Jesusbarnet. Han var en god och kärleksfull far och en värdig make till Guds Moder Maria. Men det finns många barn i världen vars pappor har svårt att visa att de älskar dem. Hjälp dessa pappor att bli som den Helige Josef och beskydda alla familjer i Din kärlek. Amen.

Maria, du fick uppleva hur mycket Josef älskade Dig och Jesusbarnet. Han gjorde allt han kunde för att ni skulle få det bra. Säg till din make, den Helige Josef, att han också ska vaka och beskydda våra familjer. Låt oss få den frid och kärlek som fanns i er familj. Var hälsad Maria…

När man ställer fram Jungfru Maria i krubban - 24 december:

Herre Jesus, Du valde ut Maria att bli Din Mor. Maria var en så god mamma att Du ville att hon skulle vara det även för oss alla. Det sa Du själv när Du skulle dö på Korset. Vi tackar Dig för att Du har gett oss Maria till Mor. Och vi hoppas att, med Din hjälp, kunna leva värdigt som hennes barn så att hon en dag kan föra fram oss inför Dig i Himmelen och säga: "Detta är mitt barn!"

Maria, älskade Moder, tack för att du vill vara min Mor i Himmelen. Hjälp mig du själv, att aldrig göra dig bedrövad utan glad att jag alltid lyssnar till dina råd och går i Jesu fotspår. Var hälsad Maria…

När man lägger Jesusbarnet i krubban - efter Midnattsmässan

Jesus, den Himmelske Faderns evige Son, i anden närmar vi oss det fattiga stall dit världen förvisat Dig. Du underbare Gud, Du har dolt Din Gudoms glans under barnets ödmjuka gestalt, för att vi med kärlek och förtröstan kan komma till Dig. Upplyft våra själar till from andakt. Lär oss rätt uppskatta Din stora kärlek; lär oss med Maria och Josef att tillbe Dig i renhet och helighet. Lär oss att lova och prisa Dig med Himmelens Änglar och att med de fromma herdarna tjäna Dig i hjärtats enkelhet; lär oss att som de vise männen bära fram gåvor åt dig, sådana som Du vill ha. Rena våra hjärtan, så att vi föds på nytt till ett Himmelskt liv. Lär oss att vara ödmjuka liksom Du, den ödmjuke, fattiga i anden liksom Du, den fattige, saktmodiga och tåliga såsom Du. Låt oss, efter Ditt föredöme växa i vishet och nåd inför Gud och människor samt bli delaktiga av Ditt människoblivandes frukter, Du som lever och regerar från evighet till evighet. Amen. Var hälsad, Maria