fredag 20 november 2015

Om äktenskap och annullering

Monsignore Jorge de Salas skriver i Signum om äktenskap och annullering. Mycket bra skrivet!