söndag 27 december 2015

Den Heliga Familjen

I dag, söndagen mellan jul och nyår, firar Kyrkan den Heliga Familjens fest. I en tid då kärnfamiljen är i det närmaste utrotningshotad, lyfter Kyrkan upp den. I dag finns det alla slags familjer: med en förälder, med två föräldrar av samma kön osv. Barn brukar acceptera sina omständigheter som det, för dem, normala, så det blir förhoppningsvis bra för dem. Men nu ska jag vara politiskt inkorrekt: jag tror, jag som är ensamstående förälder, att det bästa för barnen är att leva med en mamma och en pappa. Det behövs en av vardera könet för att göra ett barn. Jag tror också att det bästa för barnet är att leva med båda sina föräldrar.

I den bästa av världar skulle alla barn få göra det och dessutom få växa upp i ett kärleksfullt, vårdande och tryggt hem. Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar.... Barn växer upp i otrygga omständigheter. En del blir misshandlade, utsatta för sexuella övergrepp, många tvingas fly från sina hem pga krig och förföljelse.  När sådana barn kommer i vår väg, vad ska vi göra? Överlämna dem till de sociala myndigheterna och låta dem ta hand om dem? Ja, ibland behövs det helt klart intervention av sociala myndigheter eller polis. Men dessa barn behöver också villkorslös kärlek och vuxna som bryr sig om dem och ger dem av sin tid. Alla har inte möjlighet att ta in fosterbarn i sitt hem, men alla kan öppna sitt hjärta och ge av sin tid. Alla kan lyssna och trösta.

En god familj är inte sluten utåt. Nej, den är öppen och välkomnande. Där finns plats för den som på olika sätt är hemlös, vare sig det är fysiskt eller mentalt. Jag är säker på att det var inom den Heliga Familjens krets som Jesus lärde Sig att barnen var viktiga, att de alltid är välkomna, att de är en gåva i sig. Han lät barnen komma till Honom och Han tog dem i Sin famn och välsignade dem (Mark 10:13-16). Låt oss lära av Honom och göra likadant.