onsdag 23 december 2015

Den sjunde o-antifonen, 23 december

O Immanuel, vår Konung med den nya lagen, du Frälsare som folken längtat efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.

Antifonen finns att lyssna till här.