lördag 19 december 2015

Den tredje o-antifonen, 19 december

O Jesse telning, du som står som ett banér för folken, inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Antifonen finns att lyssna till här.