fredag 11 december 2015

Hopp i debattmörkret

Allt oftare nuförtiden läser jag beska debattinlägg om min Kyrka i svensk media, speciellt på internet. Det verkar som om det finns en djupare klyfta mellan kristna nu än tidigare. Eller har den alltid funnits men är mer synlig nu? Många tar bladet ur munnen och skriver om sin kritik alt. sitt hat mot Katolska Kyrkan. Jo, jag menar hat. Jag har läst en hel del inlägg som andas hat. En del är bara okunniga om vad Kyrkan lär, men andra är rent hatiska.

Det gör mig ledsen. Min Kyrka kallas för den babyloniska skökan. Påven kallas antikrist. Vi katoliker räknas av somliga som avgudadyrkare och inte alls kristna. I bästa fall anklagas vi enbart för att ha lagt till en massa saker till den kristna tron, saker som inte fanns där från början. (O, du okunskap om kyrkohistoria och teologi..)

Det tycks mig som om orden mot oss blivit hårdare efter att paret Ekman konverterade. Det har uppenbarligen skakat om en del inom den svenska kristenheten. Det är också flera andra ledande personer från den svenska frikyrkligheten som är på väg eller redan tagit samma väg. Det har lett till oro i leden och den oron leder ibland till verbala attacker. Dessa attacker är svåra att besvara, för ofta är det som sägs så fjärran från den katolska tron att man inte vet hur man ska svara. En del vill ju inte ens höra vad vi har att säga, för de vet med säkerhet att det de säger är rätt, fast det i verkligheten är helt fel.... Det är bättre då att tiga såsom Jesus gjorde inför Sina anklagare... Men i hjärtat gråter man...

Det finns dock ljus i mörkret. En del är öppna och intresserade av att höra vad vi verkligen lär. Det finns alltid hopp och Vår Herre har lovat att vara med oss till tidens slut. När jag blir trött och ledsen av det hårda debattklimatet stänger jag ner internet och går till kyrkan där min Jesus finns i tabernaklet. Där beklagar jag mig inför Honom och Han tröstar mig och visar mig vad jag ska göra: be, be och be ännu mer. Med rosenkransen i handen ber jag för dem som föraktar eller hatar min Kyrka. För jag har fått lära mig av denna Kyrka, som är min moder och lärare, att jag inte får svara med samma mynt....