lördag 12 december 2015

"Jag är er milda Moder"

Ur andra läsningen till läsningsbönen för Vår Fru av Guadalupes fest 12 december:

"När han kom upp på kullen såg han en dam stå där. Det var hon som kallade på honom. När han stod där framför henne häpnade han över hennes skönhet. Hennes kläder lyste som solen. Hon sade till honom: 'Du skall veta, käre son, att jag är den heliga Maria, alltid fullkomlig Jungfru, Moder till den ende sanne Guden, livets upphovsman, han som har skapat allt och upprätthåller allt, himlens och jordens Herre. Det är min uttryckliga vilja och heta längtan att man här uppför ett tempel till min ära. Där vill jag visa honom, där skall jag genom att visa honom prisa honom, han min ömma kärlek. Jag skall där ge min hjälp och mitt försvar, ty jag är i sanning er milda Moder, Moder till dig och till alla som bor tillsammans i det här landet, ja, till alla som älskar mig, som söker mig, som fromt och förtröstansfullt åkallar mig. Där skall jag bönhöra deras tårar och förtvivlan, där skall jag göra dem väl i deras betryck, och vad de än plågas av skall jag skänka dem lindring.'"

(...)

"Nästa dag fick Juan Diego se Drottningen vandra nedför kullen och se på honom. Hon mötte honom där intill kullen, höll kvar honom och sade: 'Hör, min käre son, inte skall du vara rädd eller sorgsen, du skall inte heller bry dig om din morbrors sjukdom eller något annat som trycker dig. Är jag inte hos dig, jag som är din Mor? Står du inte under min skugga och mitt beskydd? Är inte jag källan till ditt liv och din lycka? Finns du inte i mitt knä, i mina armar? Behöver du mer? Var inte ledsen, var inte orolig.'"