lördag 12 december 2015

Övertygelse

Jag har förstått att mycket av det jag skriver här är provocerande för somliga. Förut hade man möjlighet att kommentera men den möjligheten har jag tagit bort. Varför? För att slippa hatiska kommentarer. Genom åren fick jag en del kommentarer som jag tror att jag skulle ha kunnat polisanmäla, så för att slippa detta väljer jag envägskommunikation. Det jag skriver här handlar om min katolska tro och min tillvaro. Jag skriver inte för att provocera eller skapa debatt. Debatt är inte min kallelse. Jag skriver för att: 1. skriva av mig. 2: stå upp för min katolska tro. 3: kanske lära någon något. 4: uppmuntra katoliker att stå fasta i tron. (Inte nödvändigtvis i den ordningen.)

Jag tänker inte sluta skriva bara för att någon blir provocerad. Jag tänker inte låta mig tystas. Även katoliker har yttrandefrihet i Sverige. Dessutom står jag för min katolska tro till 100 %. Jag tror på allt. Jag väljer allt. Det stod jag upp och sa högt inför Gud och församling en gång för länge sedan: Allt vad den heliga Katolska Kyrkan tror, lär och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det tror och bekänner jag. Den tron är provocerande i det postkristna, men delvis fortfarande protestantiska Sverige, det är jag medveten om, men om jag tiger kommer stenarna att ropa  (Luk 19:40) och om jag förnekar Kyrkan förnekar jag Kyrkans Herre också (Matt 10:32-33).

För till syvende och sist handlar det om detta: Vad var det Jesus ville? 1: Ville Han ge oss en bok som var och en av oss ska sitta på sin kammare och tolka på egen hand, vilket skulle ge upphov till tusentals olika samfund med sinsemellan olika tolkningar, eller 2: ville Han skapa en Kyrka som skulle vara Hans familj, sprida Hans budskap både muntligt och i Skrift (Bibeln) och förvalta Hans sakrament? Det är den stora frågan och mitt svar är 2: Han ville Kyrkan och jag är övertygad om att den Kyrkan är den som kallas den Katolska Kyrkan. 100 % övertygad. Därför tiger jag inte. Trots att somliga blir provocerade...