tisdag 8 december 2015

Tota pulchra es!

Tota pulchra es, o Maria, et macula originalis non est in te. Du är helt ren och skön, o Maria, min Moder, ty ursyndens fläck finns inte i dig. Av Nåd, för Jesu skull, bevarades du fri från synden, för att vara en förebild, ett föredöme, ett exempel, en arketyp. Så som du är, min älskade Moder, skulle vi vara om vi inte syndade. Om Eva inte tagit emot äpplet skulle alla varit som du, Moder. Du sprider ditt rena ljus över dina barn och vi älskar och tackar för att Gud har benådat dig så. Det finns, i denna syndiga mänsklighet, någon som är en ren kanal för Guds Kärlek;
och den Nåd som Han ger, ger Han genom dina händer. Det är min erfarenhet, Moder. Allt kommer från Faderskärleken genom moderskärlekens händer. Det mänskliga och det gudomliga möts i dig när du får ta emot Ordet i din kropp. Genom det som hände dig förstår vi att Gud och människa hör ihop, att Guds ödmjukhet och godhet är större än all mänsklighetens samlade synd.

Utan dig, älskade Moder, skulle vi inte ha Jesus. Om ditt rena hjärta inte hade förmått säga ja till det oerhörda erbjudande du fick, skulle vi inte fått frälsning genom Jesus. Utan dig, Moder, ingenting...

Din betydelse kan inte överskattas, varken för mänskligheten generellt eller för mig personligen. Utan dig, o Maria, utan dig.... Vad vore jag? Tack, min Gud, för Maria! Tack för att Du gett oss henne! Tack för hennes utkorelse och fullkomliga renhet! Tack för hennes goda modershänder som vårdar oss så ömt! Tack för att jag får vara hennes barn!