söndag 17 januari 2016

Bibeln gör mig till katolik

Dagens evangelium i mässan är berättelsen om bröllopet i Kana (Joh 1:2-11). Det är en av mina favorittexter i Bibeln. (Jag har ungefär 1000 favorittexter till....)

Texten lyder:

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

Det finns en massa saker att ta upp när det gäller denna text. Man skulle kunna skriva en stor tjock bok om denna korta text, men jag vill bara peka på några få saker.

Det första är: Maria nämns före Jesus och apostlarna. Hon är huvudpersonen. Det är hon som med sin tro får Jesus att göra Sitt första under. Hur kan någon påstå att hon inte är viktig?

Det andra är: Maria säger inte åt Jesus vad Han ska göra. Hon bara pekar på brudparets nöd. Ofta när vi ber för någon talar vi om för Gud hur Han ska lösa problemet. Det behöver vi inte. Han vet bättre än vi vad som behöver göras.

Det tredje är: Jesus verkar avvisa henne. Men avvisar Han henne verkligen? Nej, Han gör ju det hon ber om.  Han kallar henne inte mor utan kvinna. Det får mig att tänka på Eva i paradiset, hon som skapades för att vara en hjälp åt Adam (1 Mos 2:18). Maria är Jesu mor, men hon är också Hans hjälp. Hon finns vid Hans sida från första början ända till himmelsfärden. Hon finns med vid Kyrkans födelse när Anden sänker Sig ner över dem alla (Apg 1:14, Apg 2:1-4). Hon finns nu vid alla kristnas sida, för vi är hennes barn (Joh 19:26-27, Upp 12:17).

För det fjärde: det Maria säger till tjänarna säger hon till oss också. 'Gör det Han säger åt er'.  Maria pekar alltid på sin Son. Hon uppmanar oss alltid till lyhördhet och lydnad. Hon är det främsta exemplet på hur en lärjunge ska vara (Luk 1:38, Luk 1:45). Vi gör väl i att studera henne.

För det femte: Jesus ger oss det goda vinet. Han ger Sig Själv till oss i Altarets Allraheligaste Sakrament. Det Bröd och det Vin Han ger oss där är Hans Kropp och Hans Blod  (Joh 6:22-69). Hur någon kan tolka detta symboliskt kan jag inte förstå. Om Han menade det symboliskt, varför säger Han inte åt dem som lämnar Honom för att de inte kan acceptera detta, att komma tillbaka? Nej, Kyrkan har alltid hållit fast vid denna viktiga lära och det måste vi också göra. Jesus menade detta bokstavligt, inte symboliskt. Vi får äta och dricka vår Gud, dvs ha en närmare gemenskap med Honom än som är mänskligt möjligt. Detta är en gemenskap som är mer intim än den mellan man och hustru. Det är ett erbjudande om och en kallelse till att ta del av Guds eget liv, att förbli i Honom (Joh 15:4-5) och det sätt som vi ska göra det på är att äta Hans Kött och dricka Hans Blod (Joh 6:56-57).

------------

Bibeln gör mig till katolik.