lördag 2 januari 2016

Epifania

Det nya året är inne på sin andra dag och vardagen inträder efter juloktaven som avslutades i går. Men jultiden är inte slut för det, utan fortsätter t.o.m. söndagen efter trettondagen då vi firar Herrens dop. Varför fira Herrens dop, som ägde rum när Han var 30, under jultiden? 

För julen handlar inte enbart om Jesu födelse, utan om Hans Uppenbarelse (Epifania), dvs hur Han visar Sig för världen. Epifanian fortsätter: Han visar Sig för världen och för oss även nu. Varje dag blir nya människor kristna. Kyrkan växer och evangeliet sprids. Och även i våra liv uppenbarar Han Sig. Om vi lever vår tro i vardagen växer den och blir starkare och Jesus tar en allt större plats i vårt liv (Joh 3:30). 

Tro och liv hör ihop. En tro som bara är en teori eller en vacker tanke är ingen riktig tro. När jag gick i undervisning för att konvertera sa pater Bishofberger SJ att tro är att hålla något för att vara sant. Tro är raka motsatsen till tvivel (som somliga, t.o.m. somliga kristna, menar är så fint). Det som är sant kan man basera sitt liv på som en stadig grund. Och den grunden håller även när stormen kommer (Matt 7:24-27). 

Så vad önskar jag dig för år 2016, du som läser detta? Jag önskar dig EPIFANIA, att Jesus ska bli allt för dig. Jag önskar dig en tro stadig som klippan. Jag önskar dig Trons fullhet med allt det som Jesus uppenbarat.