torsdag 21 januari 2016

Hur är det möjligt...

.... att 29,2 % av tillfrågade präster i en enkät tycker att det är en bra eller mycket bra idé att låta pilar peka ut riktningen mot Mecka i ett kapell och göra det till en böneplats för muslimer? Det som alltså var Eva Brunnes förslag. Jag vet att majoriteten av tillfrågade präster i svenska kyrkan sa nej, men hur kan det vara möjligt att en tredjedel sa ja?