måndag 11 januari 2016

Nåd

Läser i Dagen att påvens nya bok, som utges den 16 januari, har nåden som tema. Enligt artikeln berättar påven i boken att han ser sig som syndare och biktar sig regelbundet. Ingen nyhet för en katolik.... Alla präster, inte bara påven, biktar sig regelbundet. Jag hörde en präst säga att han biktar sig var fjortonde dag och det gör säkert påven också.

"Nåden skall också räcka till för grupper som traditionellt inte alltid har känt sig välkoman i kyrkan, som skilda och homosexuella", säger artikeln. Jag är skild och var borta från Kyrkan i flera år, men när jag kom tillbaka blev jag, trots att jag levde i ett nytt förhållande, välkomnad med öppna armar. Det var aldrig något tal om att jag, trots att jag då inte kunde ta emot sakramenten, inte skulle vara välkommen. Tvärtom, den förlorade dotterns återkomst gladde både kyrkoherde och församling. Min församling var mycket välkomnande, trots att jag inte levde som en 'god katolik'.

Kanske det inte ser ut så i alla församlingar, vad vet jag, men att nåden står i centrum är ingen nyhet för denna katolik, men förmodligen är det en nyhet för journalister...