torsdag 31 mars 2016

Olika datum för påsken

Katoliker och protestanter firade påsk den 27 mars, de ortodoxa firar den 1 maj. Att kristna har olika datum för påsken är inte bra. Jesus har sagt att världen ska tro när de kristna är ett (Joh 17:21). Det finns en massa annat att lösa också, men ett gemensamt datum för påsken vore en bra början. Jag ska lägga det till listan över förbönsämnen. Gör det du också!

tisdag 29 mars 2016

Be för de kristna i Pakistan

Ett av de värsta länderna för kristna är Pakistan. Det är en liten minoritet i landet, 2-4 %, men de har det mycket svårt. I söndags dödades minst 72 och skadades otaliga människor i Gulshan-e-iqbal-parken i Lahore i ett bombdåd, speciellt riktat mot kristna som firade påsk. Många av de dödade och skadade är barn.

Finns det ord för att uttrycka hur föraktliga dessa terrorister är? Finns det ord för att uttrycka hur låg en människa är som gör något sådant?

Vi måste be mycket för förföljda kristna runt om i världen, men just nu speciellt för Pakistan. Be om tröst och ljus för de drabbade. Be om omvändelse för terroristerna. Be att de ska inse vad de gör. Be om fred och frid i Pakistan.

Kyrie eleison!

söndag 27 mars 2016

Påsk!

Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden! En god, glad och välsignad påsk önskas alla som läser detta!

torsdag 24 mars 2016

Kom och följ Mig, säger Herren

Nu börjar det årliga dramat där vi får följa Kristus in i Övre salen, ut till Getsemane och till fängelset. Vi hör hur Han döms till döden, Han den helt oskyldige. Vi ser Honom bli gisslad. Vi följer Honom när Han bär Korset. Vi hör hur Han förlåter den botfärdige rövaren. Vi ser hur Han ger oss Maria till mor och vi tar emot henne i våra hjärtan och våra hem. Vi ser Honom dö och läggas i graven. Sedan väntar vi...

Det är ett känslomässigt drama vi har framför oss. Lidande, död, men framför allt kärlek och barmhärtighet ser vi för våra ögon.

För de viktigaste orden att komma ihåg är 'pro nobis', för oss. För att vi ska få frid och vänskap med Gud. För att himlen ska fyllas till brädden.

Det är ett erbjudande som jag inte förstår hur någon kan säga nej till... Denna påsk: säg ja! Vänta inte! Kom till kyrkan! Här kan du hitta närmaste katolska församling.


tisdag 22 mars 2016

Lätt som en fjäder

I går var till domkyrkan på Söder i Stockholm för bikt. Jag kom till kyrkan en timme för bikttidens början. Den börjar kl 16 och jag tillbringade hela Barmhärtighetens timme där i väntan och förberedelse. Jag var så förväntansfull att jag nästan inte kunde sitta still! En av orsakerna till förväntan var att jag visste att prästen skulle vare en Opus Dei-präst. De är, enligt min mening, de bästa biktfäderna. Man får konkreta, handfasta, praktiska råd om hur man ska komma vidare i sin relation till Jesus.

När prästen kom var jag först i kön och fick komma in och erkänna mig skyldig för att bli benådad. Och benådad blev jag! Hur underbart är det inte att få höra orden: jag löser dig från dina synder! Att veta att nu, i detta ögonblick, ger Jesus, genom Sin präst, mig syndernas förlåtelse och låter mig bli fri igen. Syndens börda är borta. Jag får börja om igen. Tack, Jesus, min Älskade, för detta!

När jag kom ut ur biktstolen kände jag mig lätt som en fjäder och mycket, mycket lycklig! Inte nog med detta: kl 17 var det mässa och jag fick den stora lyckan och nåden att ta emot min Jesus!

Till dig som är katolik men inte biktar dig så ofta eller inte alls: gå till bikt! Du vet inte vad du missar! Det är den gudomliga Kärlekens och Barmhärtighetens sakrament. Och Han väntar och längtar efter dig....

Till dig som inte är katolik: bli det så fort du kan, så att du också ska få erfara detta! Kom till Fadershuset!

Bakom dörren till vänster satt prästen, bakom dörren till höger satt jag.
Här blev jag benådad i går eftermiddag. Gud vare tack och lov!

måndag 21 mars 2016

Bön inför den Korsfäste

Ur Petrus Damianis Andliga sånger och böner:

”Du, medlare mellan Gud och människor, Herre Jesus Kristus, du som i den saliga Marias sköte blev människa och som för vår frälsnings skull, som ett välluktande offer (Ef 5:2) frambar din kropp som ett obefläckat offerlamm på korsets altare till Gud Fadern, du som gjorde dig själv till ett läkemedel för människosläktet, för att det skulle spy upp den gamla överträdelsens gift: Lös mig, olycklige och eländige, jag som är bunden av syndernas otaliga band!

Se, Herre, inför ditt livgivande kors' banér faller jag ned och knäböjande tillbeder jag triumfen i din seger, ny och oförliknelig, ty du är prästen och offergåvan, Återlösaren och lösepenningen! Låt mig, mildaste Herre – som om nu din dödsstund vore inne – få se dig hängande som ett offer på korset! Låt mig få ta emot ditt dyrbara blod, droppande ner i min mun!

O, i sanning saliga offergåva, som krossar dödsrikets murar och öppnar himmelrikets port för de troende! O, vilken tyngd har inte vår lösepenning, lagd i korsets vågskål! För dess skull tvingas den gamle indrivaren att klaga över att vår skuldebrev blivit sönderrivet (jfr Kol 2:14).

Med de inre ögonen ser jag dig, min Återlösare, fastspikad på korset. Jag ser dig sargad med nya sår. Jag hör dig med klar stämma säga till rövaren: Sannerligen, redan i dag ska du vara med mig i paradiset (Luk 23:43).

Genom ditt frälsningsbringande lidandes och din döds mysterium bönfaller jag dig; genom vår återlösnings sakrament åkallar jag dig under tårar: Skilj mig inte, såsom jag förtjänade, från dina utvaldas samfund utan led mig tillsammans med den salige rövaren till paradisets härlighet!

Du, Herre, inprägla i min själ detta heliga kors' tecken, rena mig med dess kraft! Hävda därigenom din rätt över mig hel och hållen, så att ingen del av mig blir över för fienden!

Låt mig, när du kommer till domen, då detta din gudomliga krafts fälttecken skall stråla mot himlen (jfr Matt 24:30) befinnas tecknad med detta sårmärke, så att, liksom jag i straffet gjorts lik den Korsfäste, jag i härligheten måtte bli lik den Uppståndne, du som med Gud Fadern, i den Helige Andes enhet, lever och råder i all evighet. Amen.”

söndag 20 mars 2016

Stilla veckan och Triduum

I dag börjar Stilla veckan och vi förbereder oss för att följa det årliga dramat. Vi går vid Jesu sida vid Hans intåg i Jerusalem. Vi följer Honom till Övre Salen, där Han instiftar mässan och prästämbetet och tvättar apostlarnas fötter. Vi går till Getsemane, vakar med Honom i mörkret och försöker trösta Honom i Hans dödsångest. Vi följer Honom till fängelset och lämnar Honom inte när Han döms till döden. Vi är med Simon av Kyrene och Veronika som gör vad de kan för att hjälpa Honom bära Korset och lindra plågan. Vi står vid Marias och Johannes sida vid Jesu Kors. Vi ser Honom överlämna Sin Moder till oss, för att hon ska vara vår mor och vi hennes barn. När Han gjort det är allt fullbordat (Joh 19:28) och Han överlämnar Sin Ande och Sitt Offer till Fadern. Vi är med när Han tas ned från Korset och läggs i den sörjande Moderns armar. Vi ser hur Josef från Arimatia och Nikodemos värdigt lägger Honom i graven.

Det är en tung och sorglig vecka för den som älskar Honom... men vi vet ju hur det slutar. Döden har inte sista ordet. Men jag stannar där i dag. Vi ska inte ta något i förskott. Vi följer Honom steg för steg och hoppar inte över någonting. Nej, vi går igenom det svåra, det plågsamma med Honom. I och genom Honom får våra (i förhållande) små plågor sin förklaring och sin mening. I Honom ser vi Ljus mitt i mörkret.

Jag önskar dig en välsignad Stilla vecka!

lördag 19 mars 2016

Om st Josef

Ur en predikan av Bernardino av Siena:

”För alla särskilda nådegåvor som människor får, gäller den allmänna regeln: när Gud i sin godhet kallar någon till en särskild nåd eller till en särskilt hög kallelse, ger han alltid den hjälp som en så utvald person behöver eller en sådan uppgift kräver. En sådan människa präglas därför av dessa nådegåvor.

Detta har i alla avseenden bekräftats när det gäller den helige Josef, påstådd fader till vår Herre Jesus Kristus och sann brudgum åt jordens drottning och änglarnas härskarinna. Av den evige Fadern utvaldes han att sörja för och beskydda dennes största skatter: Hans Son och sin brud. Detta uppdrag förvaltade Josef med största trohet. Därför sade Herren till honom: Du är en god och trogen tjänare. Kom in till glädjen hos din Herre (Matt 25:21).

Om man jämför Josef med hela Kristi Kyrka, är han då inte utvald och speciell? Genom honom och under hans beskydd inträdde Kristus i världen på ett väl ordnat och värdigt sätt. Om nu hela Kyrkan står i skuld till jungfrumodern, eftersom Kristi födelse gjordes möjlig genom henne, så är Kyrkan förvisso, efter henne, skyldig Josef tack och särskild vördnad.

Han är nämligen Gamla Testamentets avslutning. I honom bär patriarkernas och profeternas värdighet den utlovade frukten. Dessutom, han ensam ägde vad Gud i sin godhet gång på gång hade lovat dem.

Det förtroende, den vördnad och höga uppskattning, som Jesus visade Josef, som en son sin far, medan han levde här på jorden, har han säkerligen inte undanhållit honom i himlen, utan fastmer uppfyllt och fulländat. Helt riktigt passar Kristi ord in på honom: Kom in till glädjen hos din Herre. Även om det är den eviga salighetens glädje som kommer in i människans hjärta, säger Herren hellre till honom: Kom in i glädjen, för att på ett hemlighetsfullt sätt antyda, att denna glädje inte endast finns i hans inre, utan omsluter honom överallt och absorberar honom, som om han hade sänkts ner i ett oändligt djup.

Salige Josef, tänk på oss och bär fram din bön inför honom, som antogs vara din son; bed även om förbarmande för oss hos din brud, den allrasaligaste jungfrun, som är moder till honom som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i all evighet. Amen.”


onsdag 16 mars 2016

Helgonförklaring

I går kom beskedet att saliga Moder Elisabeth Hesselblad kommer att helgonförklaras i Rom den 5 juni. Glädjen är stor bland svenska katoliker över detta och det talas om en stiftsvallfärd till Rom. Hur detta ska firas i vår kyrka, där vi har en relik av Moder Elisabeth, måste jag tala med kyrkoherden om.

söndag 6 mars 2016

Han känner dig och Han vill hela digVar finns Jesus närvarande? Överallt. Men var finns Han närvarande på ett alldeles speciellt sätt, så att du, med trons ögon, kan se Honom och tala med Honom? Jo, i det Allraheligaste Sakramentet som finns i varje katolsk kyrka. Han finns alltid i tabernaklet. Ibland finns Han i monstransen som står på altaret. Han väntar på ditt besök. Han väntar på din tillbedjan. Han väntar på din kärlek. Han har inget behov av det för Egen del, men Han vill ha det, för när du ger Honom minsta lilla gnutta av din kärlek och tillbedjan tar Han det som ett tecken på att du vill ha Hans Kärlek. Och tro mig, om du visste vad Han vill ge dig (Joh 4:10) skulle du ge Honom det Han vill ha av dig. 

lördag 5 mars 2016

Mer nunnor åt folket!

Den här fantastiska nunnan fann jag via Facebook. Hon är helt underbar! Och de budskap hon ger via dessa videor är upplyftande och stärkande. Lyssna till moder Olga!