måndag 21 mars 2016

Bön inför den Korsfäste

Ur Petrus Damianis Andliga sånger och böner:

”Du, medlare mellan Gud och människor, Herre Jesus Kristus, du som i den saliga Marias sköte blev människa och som för vår frälsnings skull, som ett välluktande offer (Ef 5:2) frambar din kropp som ett obefläckat offerlamm på korsets altare till Gud Fadern, du som gjorde dig själv till ett läkemedel för människosläktet, för att det skulle spy upp den gamla överträdelsens gift: Lös mig, olycklige och eländige, jag som är bunden av syndernas otaliga band!

Se, Herre, inför ditt livgivande kors' banér faller jag ned och knäböjande tillbeder jag triumfen i din seger, ny och oförliknelig, ty du är prästen och offergåvan, Återlösaren och lösepenningen! Låt mig, mildaste Herre – som om nu din dödsstund vore inne – få se dig hängande som ett offer på korset! Låt mig få ta emot ditt dyrbara blod, droppande ner i min mun!

O, i sanning saliga offergåva, som krossar dödsrikets murar och öppnar himmelrikets port för de troende! O, vilken tyngd har inte vår lösepenning, lagd i korsets vågskål! För dess skull tvingas den gamle indrivaren att klaga över att vår skuldebrev blivit sönderrivet (jfr Kol 2:14).

Med de inre ögonen ser jag dig, min Återlösare, fastspikad på korset. Jag ser dig sargad med nya sår. Jag hör dig med klar stämma säga till rövaren: Sannerligen, redan i dag ska du vara med mig i paradiset (Luk 23:43).

Genom ditt frälsningsbringande lidandes och din döds mysterium bönfaller jag dig; genom vår återlösnings sakrament åkallar jag dig under tårar: Skilj mig inte, såsom jag förtjänade, från dina utvaldas samfund utan led mig tillsammans med den salige rövaren till paradisets härlighet!

Du, Herre, inprägla i min själ detta heliga kors' tecken, rena mig med dess kraft! Hävda därigenom din rätt över mig hel och hållen, så att ingen del av mig blir över för fienden!

Låt mig, när du kommer till domen, då detta din gudomliga krafts fälttecken skall stråla mot himlen (jfr Matt 24:30) befinnas tecknad med detta sårmärke, så att, liksom jag i straffet gjorts lik den Korsfäste, jag i härligheten måtte bli lik den Uppståndne, du som med Gud Fadern, i den Helige Andes enhet, lever och råder i all evighet. Amen.”