söndag 6 mars 2016

Han känner dig och Han vill hela digVar finns Jesus närvarande? Överallt. Men var finns Han närvarande på ett alldeles speciellt sätt, så att du, med trons ögon, kan se Honom och tala med Honom? Jo, i det Allraheligaste Sakramentet som finns i varje katolsk kyrka. Han finns alltid i tabernaklet. Ibland finns Han i monstransen som står på altaret. Han väntar på ditt besök. Han väntar på din tillbedjan. Han väntar på din kärlek. Han har inget behov av det för Egen del, men Han vill ha det, för när du ger Honom minsta lilla gnutta av din kärlek och tillbedjan tar Han det som ett tecken på att du vill ha Hans Kärlek. Och tro mig, om du visste vad Han vill ge dig (Joh 4:10) skulle du ge Honom det Han vill ha av dig.